Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie zamknięcia przejścia przez tory

PKP PLK zamknęło przejście przez tory z peronu pasażerskiego stacji kolejowej w Starogardzie Gdańskim. Z przejścia korzystały najczęściej osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz matki z dziećmi w wózkach. Pomagała im Straż Miejska. Teraz nie ma takiej możliwości. W związku z zaistniałą sytuacją, Prezydent Miasta oświadcza:

Zarządcą i właścicielem peronów na stacji kolejowej w Starogardzie Gdańskim jest PKP Polskie Linie Kolejowe.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak

Kolej jednoznacznie zakazała Miastu udostępniania bocznego przejścia przez tory dla podróżnych. Zamknęła przejście, z którego najczęściej korzystały osoby niepełnosprawne ruchowo oraz matki z dziećmi w wózkach. Odebrała Miastu klucze do furtki i zażądała zdjęcia tabliczki z numerem telefonu do Straży Miejskiej, która od momentu przeniesienia się służb do budynku przy dworcu PKP w takich sytuacjach pomaga osobom niepełnosprawnym.

Do tej pory boczne przejście z peronu pasażerskiego przez tory udostępniane było na podstawie wcześniejszego zgłoszenia osoby, która chciała z niego skorzystać. Stąd przy furtce wisiała tabliczka z telefonem do dyżurnego Straży Miejskiej. Po zgłoszeniu strażnik udawał się na peron i otwierał przejście, a także często pomagał danej osobie przejść przez tory. Sytuacja się zmieniła po tym, jak Kolej otrzymała skargę na trudności wynikające z obowiązujących na tę chwilę warunków dostępności bocznego przejścia przez tory. Skargę złożył Pan, który na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim, a do pracy dojeżdża koleją.

Cała sprawa bardzo mnie zbulwersowała. Rozumiem potrzeby tego Pana oraz wszystkich osób z podobnymi problemami. W związku z tym ponownie skierowałem do PKP PLK pismo w sprawie udostępnienia przejścia w poziomie szyn na stacji pasażerskiej w Starogardzie Gdańskim. Poinformowałem Kolej, że Miasto jest w stanie zapewnić asystę przez 7 dni w tygodniu w godzinach kursowania pociągów w przypadku zgłoszenia chęci odbycia podroży z 48-godzinnym wyprzedzeniem i zadeklarowałem pełną współpracę w tym zakresie. Podtrzymałem też gotowość pomocy w przypadkach, gdy czas zgłoszenia będzie krótszy niż 48 godzin, z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach pomoc uzależniona będzie od czasowej dostępności pracowników Straży Miejskiej.

W piśmie poprosiłem również o zgłoszenie do przewoźników stacji jako dostępnej dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się oraz umieszczenia w odpowiednim miejscu czytelnej informacji o sposobie postępowania w przypadku chęci skorzystania z asysty przy przejściu przez tory. Przy okazji poprosiłem również o informację w zakresie planowanego terminu realizacji kompleksowej przebudowy peronów i dojścia do nich, na podstawie przygotowanej przez Kolej dokumentacji. Czekam na decyzję PKP PLK.

Dodam tylko, że inwestycja pn. „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego” finansowana ze środków unijnych obejmowała wyłącznie remont dworca PKP, przebudowę ulic w okolicy dworca, modernizację Alei Wojska Polskiego oraz budowę dworca PKS. W trakcie remontu budynek dworca PKP został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz wybudowano podjazd. Wewnątrz budynku zamontowano windę,  a okienko kasowe usytuowano na wysokości dogodnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Inwestycja nie obejmowała remontu peronów na stacji kolejowej w Starogardzie Gdańskim.

Miasto od wielu lat prowadzi z Koleją negocjacje w sprawie tegoż remontu i dostosowania przejść na perony dla osób z niepełnosprawnością. Na te chwilę z braku środków decyzją PKP PLK przesunęło modernizację peronów w czasie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl