Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie udostępnienia danych ze spisu wyborców

W związku z planowanymi na dzień 10 maja wyborami Prezydenta RP Prezydenta Miasta Starogard Gdański składa oświadczenie w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. w treści:

Szanowni mieszkańcy Starogardu Gdańskiego!

W związku z planowanymi na dzień 10 maja br. wyborami Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym, uprzejmie informuję, że miasto Starogard Gdański jest otwarte na niezbędną współpracę w zakresie prac, których celem jest przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz deklaruje pełne wsparcie w ramach obowiązujących przepisów prawa wyborczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia rejestru wyborców.

Niestety na tę chwilę nie ma odpowiednich podstaw prawnych, które pozwoliłyby jednostkom samorządu terytorialnego na udostępnienie danych osobowych ze spisów wyborców Poczcie Polskiej. Spis wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.). nie dotyczy wyborów korespondencyjnych. Zgodnie z obowiązującym na dzień 30 kwietnia 2020 r. stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów. Ani Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przekazują zadań z zakresu organizacji wyborów na rzecz Poczty Polskiej S.A. Nie ma też aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w trybie korespondencyjnym. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie ma zakończonej procedury ustawodawczej, tym samym nie może stanowić podstawy działania władzy publicznej.

Jak wynika też z opinii Inspektora Danych Osobowych Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim udostępnienie danych osobowych ze spisu wyborców wskazanemu operatorowi pocztowemu byłoby niezgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), jak i Kodeksem wyborczym oraz art. 7 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe mogłoby spowodować odpowiedzialność wynikającą z przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, jak i kodeksu karnego.

Mimo, że Urząd Miasta prowadzi intensywne prace nad pozyskaniem danych i stworzeniem odpowiedniej bazy danych, wniosek o ich udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. nie jest możliwy również z przyczyn technicznych. Zakres danych, oczekiwanych przez operatora pocztowego, jest znacznie szerszy, aniżeli ten, który zawiera spis wyborców, którym dysponuje tut. Urząd Miasta. Dane, których żąda Poczta Polska, umieszczone są w szeregu powiązanych ze sobą tabel. Proces ich wydobycia jest czynnością czasochłonną z uwagi na konieczność przeanalizowania całej bazy systemu informatycznego. Ponadto producent oprogramowania, z którego korzysta starogardzki magistrat nie zapewnia dogodnego i szybkiego pozyskania żądanych danych.

W związku z powyższym dopóki nie otrzymam prawnych podstaw do przekazania wnioskowanych danych, dopóty nie ma mowy o przekazaniu spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Państwa dane są dla najwyższą wartością i zapewniam wszystkich mieszkańców, że na dzień 30 kwietnia br. Miasto Starogard Gdański nie udostępniło ich wskazanemu operatorowi pocztowemu.

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański