Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie Straży Miejskiej

Szanowni Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego

Podobnie jak wielu z Was, zdarzenie, które miało miejsce 28 sierpnia br. w siedzibie Straży Miejskiej w Starogardzie Gdański, bardzo mnie zbulwersowało. Nieuzasadnione użycie przemocy fizycznej wobec kogokolwiek jest nieakceptowane i niedopuszczalne.

Jak wiecie – sprawa dotyczy interwencji dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej w stosunku do dwóch mężczyzn, którzy ok. godz. 22:00 pili alkohol w patio przy dworcu PKP w Starogardzie Gdańskim. W związku z odmową opuszczenia dworca i agresywnym zachowaniem jednego z nich, funkcjonariusz użył przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, by doprowadzić mężczyznę do budynku Straży Miejskiej. To, co wydarzyło się później, zanim na miejsce zdarzenia przyjechała wezwana przez Straż – Policja, zostało zarejestrowane kamerą w telefonie przez przypadkowego przechodnia. Film trafił do sieci w niedzielę 6 września. Obejrzałem go w poniedziałek rano. Natychmiast się sprawą zająłem i zleciłem jej wyjaśnienie.

W związku z licznymi zapytaniami informuję, że pracownik Straży Miejskiej, który, jak widać na filmie, wymierzył kilka ciosów w bok zatrzymanego, został odsunięty od czynności służbowych związanych z wykonywaniem interwencji do czasu otrzymania stanowiska prokuratora. Obecnie przebywa na urlopie. Zgodnie z art. 26a Ustawy o strażnikach gminnych zostanie zawieszony w pełnieniu obowiązków pracowniczych w chwili wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o ścigane z oskarżenia publicznego i postawienia mu konkretnych zarzutów. W tej chwili okoliczności sprawy wyjaśnia policja i prokuratura.

Zapewniam wszystkich mieszkańców Starogardu, że dołożę wszelkich starań, aby tego typu zdarzenia nie miały już miejsca w naszym mieście. Wszystkim nam zależy, a mi szczególnie, aby w Starogardzie panował ład i porządek.

Pamiętajmy jednak, że obowiązkiem strażników miejskich jest nie tylko dbanie o porządek publiczny, wykonują oni wiele zadań, związanych z bezpośrednią pomocą mieszkańcom oraz ich edukacją w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Strażnik miejski jest odpowiedzialny za ochronę mienia prywatnego i publicznego. Interweniuje w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu obywateli. Do jego zadań należy też przeciwdziałanie niszczeniu obiektów publicznych oraz interweniowanie w przypadkach zakłócania porządku publicznego. Pełni ważną choć niewdzięczną rolę w naszym codziennym życiu. W Starogardzie Gdańskim Straż Miejska funkcjonuje od 1991 roku. Obecnie miastu służy 24 strażników miejskich. Wszyscy przeszli psychotesty i są odpowiednio przeszkoleni do pełnienia tej służby. To, co się wydarzyło 28 sierpnia dotyczy wyłącznie zachowania jednego strażnika. Czy powinno mieć wpływu na ocenę wszystkich pozostałych pracowników Straży Miejskiej? Uważam, że nie. Nie powinno się oceniać pracy całego zespołu przez pryzmat jednego incydentu, ale też nie wolno tego zdarzenia bagatelizować i lekceważyć.

Dlatego w najbliższym czasie podejmę konkretne działania, aby nie dopuścić w przyszłości to takich sytuacji. Zarządzę przeprowadzenie wewnętrznego audytu w Straży Miejskiej, odbędę indywidualne rozmowy z każdym funkcjonariuszem oraz zbadam potrzebę przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z zakresu reagowania i interweniowania w sytuacjach kryzysowych.

Chcę, żeby mieszkańcy oraz goście, przyjeżdżający do Starogardu Gdańskiego, czuli się tu bezpiecznie, również za sprawą dobrze funkcjonującej Straży Miejskiej.

Z poważaniem

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl