Ostateczna lista rankingowa dróg do utwardzenia 2023

Lista rankingowa ulic przewidzianych do utwardzenia płytami Yomb w 2023r. uległa zmianie po uwzglednieniu wniosków mieszkańców zgłoszonych w czasie trwania konsultacji społecznych. Miasto prezentuje jej ostateczną wersję. 

Listę rankingową dróg przeznaczonych do utwardzenia w 2023 roku i latach kolejnych Miasto zamieściło na stronie internetowej 15 lutego br.. Do 1 marca br. mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi. W wymaganym terminie wpłynęły wnioski  dotyczące ulic: Wicka Rogali, Wiśniowej, Kormoraniej oraz Skośnej. W większości Prezydent uznał zgłoszone uwagi za uzasadnione. Następstwem tego jest zmiana kolejności w rankingu zatwierdzonych do utwardzenia dróg. Skorzystali na tym mieszkańcy ulicy Wicka Rogal.  Mają szansę na utwardzenie nawierzchni I etapu tej ulicy jeszcze w tym roku.

Obecnie Wydział Techniczno-Inwestycyjny przygotowuje przetarg na wykonawstwo robót, aby możliwie jak najszybciej przystąpić do utwardzania dróg.

Przypominamy, że Miasto  weryfikuje listę co roku. O kolejności dróg przeznaczonych do utwardzenia decydują nie tylko kryteria przyjęte w programie, ale  również wzrost cen materiałow budowlanych.  Kolejność ulic na liście za 2022 rok była ustalana przy założeniu wykonania utwardzenia 1m2 nawierzchni z płyt yomb za cenę 145,0 zł, natomiast w tym roku cena ta wynosi 180,0 zł.

Załącznik – Ranking YOMB 2023 po uwzględnieniu uwag mieszkańców 17 03 2023