Ostateczna lista dróg do utwardzenia

Po konsultacjach z mieszkańcami publikujemy ostateczną listę rankingową ulic przewidzianych do utwardzenia płytami Yomb w 2020 r.

Wniesione uwagi dotyczyły ul. Wicka Rogali, Wiśniowej oraz sięgaczy przy ul. Derdowskiego. W znacznej większości uwagi były uzasadnione i zostały uwzględnione, jednak nie wpłynęło to na zmianę kolejności ulic przewidzianych do utwardzenia w 2020 r.

W tym roku w pierwszej kolejności Miasto dokończy utwardzanie sięgaczy przy ul. Druha Grzybka, Sucharskiego oraz końcowy odcinek ul. Kalinowskiego. Przewiduje się również utwardzenie kolejnych ośmiu ulic z listy tj.: Wyszyńskiego, Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Majowej, Kolejowej (sięgacz), Leśnej, Topolowej oraz Rolnej. Łącznie w bieżącym roku zostanie utwardzonych około 4,5 km dróg gruntowych.

W ulicy Leśnej oraz Rolnej na skrajnych pasach zostaną ułożone płyty rowerowe. Takie rozwiązanie przyjęto w ubiegłym roku w ul. Hermanowskiej i Świętojańskiej.

Przypominamy, że lista jest corocznie weryfikowana i wpływ na zmianę kolejności, oprócz kryteriów przyjętych w programie, może mieć również wzrost cen. Może to oznaczać, że np. z zaplanowanych w roku 2021 sześciu ulic do utwardzenia wykonanych zostanie tylko pięć, bo koszt utwardzenia 1m2 wyniesie więcej niż zakładany obecnie.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl