Osoby niesłyszące otrzymały wsparcie

Ponad 9000 zł wsparcia od Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka otrzymał Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski. Pieniądze te mają wesprzeć osoby niesłyszące z naszego miasta, które na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością.

Wsparcie od miasta pomoże stowarzyszeniu realizować projekt: „Cicho ale aktywnie”. Skierowany jest on do osób z uszkodzonym słuchem, mieszkańców Starogardu, którzy na wspólnych spotkaniach i warsztatach świetlicowych będą zwiększać swoją aktywność w życiu społecznym, uczyć się współpracy, podnosić swoje kompetencje oraz wiedzę a także poznawać kulturę i tradycję. Zajęcia będą realizowane w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza. To istotne, ponieważ osoby niesłyszące chcą funkcjonować w społeczeństwie na równi z osobami słyszącymi. Chcą rozwijać umiejętności i żyć aktywnie.

Ważnym elementem tego zadania, jest pokazanie i uświadamianie społeczeństwa o istnieniu osób głuchych, które w codziennym życiu oczekują zrozumienia. Osoby niesłyszące często izolują się od reszty społeczeństwa, czują się niepotrzebne, odsunięte na bok. Brak słuchu uniemożliwia im pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych, co w konsekwencji prowadzi do frustracji i wykluczeń spowodowanych brakiem realnego kontaktu ze światem – wyjaśnia Mariola Stancel, kierownik Oddziału Pomorskiego, Polskiego Związku Głuchych, autorka projektu. Będzie on realizowany przez stowarzyszenie do końca 2021 roku.

Fot. Archiwum Polskiego Związku Głuchych