Osoby niesłyszące otrzymały wsparcie

Ponad 9000 zł wsparcia od Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka otrzymał Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski. Pieniądze te mają wesprzeć osoby niesłyszące z naszego miasta, które na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością.

Wsparcie od miasta pomoże stowarzyszeniu realizować projekt: „Cicho ale aktywnie”. Skierowany jest on do osób z uszkodzonym słuchem, mieszkańców Starogardu, którzy na wspólnych spotkaniach i warsztatach świetlicowych będą zwiększać swoją aktywność w życiu społecznym, uczyć się współpracy, podnosić swoje kompetencje oraz wiedzę a także poznawać kulturę i tradycję. Zajęcia będą realizowane w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza. To istotne, ponieważ osoby niesłyszące chcą funkcjonować w społeczeństwie na równi z osobami słyszącymi. Chcą rozwijać umiejętności i żyć aktywnie.

Ważnym elementem tego zadania, jest pokazanie i uświadamianie społeczeństwa o istnieniu osób głuchych, które w codziennym życiu oczekują zrozumienia. Osoby niesłyszące często izolują się od reszty społeczeństwa, czują się niepotrzebne, odsunięte na bok. Brak słuchu uniemożliwia im pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych, co w konsekwencji prowadzi do frustracji i wykluczeń spowodowanych brakiem realnego kontaktu ze światem – wyjaśnia Mariola Stancel, kierownik Oddziału Pomorskiego, Polskiego Związku Głuchych, autorka projektu. Będzie on realizowany przez stowarzyszenie do końca 2021 roku.

Fot. Archiwum Polskiego Związku Głuchych

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl