Osiedlowa zostanie zmodernizowana

W poniedziałek, 6 lutego 2023 r., premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę inwestycji wspartych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starogard Gdański otrzymał prawie 1,9 mln zł dofinasowania na przebudowę ulicy Osiedlowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a wcześniej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak i Funduszu Dróg Samorządowych to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 2020 roku z tego źródła Starogard otrzymał blisko 9 mln zł.

Rządowe wsparcie dla projektów drogowych w Starogardzie

W 2020 roku z Miasto otrzymało 2 mln zł dofinasowania na przebudowę ulic, mostów i parkingów w obrębie dawnych Młynów oraz 2 mln zł na przebudowę ul. Kryzana. W 2021 roku do Miasta trafiło ponad 400 tys. zł na przebudowę 8 przejść dla pieszych, a w 2022 r. Starogard Gdański otrzymał 950 tys. zł dofinansowania na budowę ulic Kopicza i ponad 1,8 mln zł na budowę ulicę Kryzana. W tym roku otrzymane kolejne prawie 1,9 mln zł wesprze modernizację ul. Osiedlowej.

– To realne dofinasowanie pomogło nam zrealizować już kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przez to komfortu życia mieszkańców miasta. Bardzo nas ucieszyła wiadomość, że dzięki rządowemu wsparciu będziemy mogli zadowolić mieszkańców kolejnej ulicy. Może to nie jest gówna arteria, która służy wszystkim, ale niemniej ważna dla lokalnej społeczności – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Osiedlowa po modernizacji będzie miała wyżyszy standard

Modernizacja ul. Osiedlowej obejmuje przebudowę i budowę jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej, wyznaczenie miejsc postojowych i montaż oświetlenia. W wyniku realizacji tego projektu znacznie podniesie się standard techniczny drogi. Wykonawca przebuduje ją dwuetapowo. Pierwszy etap obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Skarszewską do projektowanego łącznika ul. Kolejowej z ul. Osiedlową (dł. 250,3 m). W drugim etapie zmodernizuje odcinek od projektowanego łącznika do Al. Wojska Polskiego (dł. 146,49 m), w przebiegu którego zaprojektowano próg zwalniający.

Nawierzchnia jezdni zostanie wyłożona kostką betonową. Na drugim odcinku drogi jezdnia zostanie poszerzona w wyniku czego powstaną dwa pasy ruch o szerokości 3m każdy. Tam też wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe i postojowe, które również zostaną utwardzone kostką betonową. Wzdłuż ulicy na całej jej długości powstanie jednostronny chodnik o szerokości od 1,5m do 2 m. Przebudowana kanalizacja deszczowa ułatwi odpływ wód opadowych, a nowoczesne energooszczędne oświetlenie typu LED zapewni mieszkańcom większe bezpieczeństwo.