Opaska bezpieczeństwa jako forma wsparcia seniorów na odległość

Opaska bezpieczeństwa może uratować starszej, samotnej osobie życie. Jest nowoczesną formą opieki na odległość. Skorzystać z niej mogą osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, mieszkają samotnie lub z osobami, które nie są w stanie zapewnić im opieki. Usługa teleopieki jest bezpłatna. Świadczy ją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Na sesji w dniu 28 lutego br. Rada Miasta Starogard Gdański podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pn. „Korpus wsparcia seniorów”. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. W ramach programu seniorzy mogą otrzymać „opiekę na odległość” poprzez  teleopiekę.  Służy temu opaska bezpieczeństwa. 

Urządzenie przypomina zegarek. Jest proste w obsłudze i w pełni funkcjonalne, ze względu na to, że większość starszych osób ma duże trudności w korzystaniu z nowinek technologicznych. Wyposażone jest w przycisk bezpieczeństwa, detektor upadku, lokalizator GPS oraz funkcje monitorującą podstawowe czynności życiowe takie jak puls czy saturacja. Dodatkowo opaska umożliwia kontakt z operatorem pomocy w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia. Wciśnięcie guzika alarmowego powoduje automatyczne połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Jak działa opaska?

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne lub poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów). Jeśli sytuacja wymaga pomocy profesjonalistów, dyspozytor prosi  o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wzywa służby ratunkowe. Opaska pozwala seniorowi nie tylko monitorować samopoczucie, ale również pozwala czuć się bezpieczniej i  być bardziej samodzielnym.

– Opieka na odległość jest idealnym rozwiązaniem dla osób samotnych, które nie wymagają pomocy całodobowej i nie korzystają z usług opiekuńczych.  Jak dotąd opaski sprawdziły się w praktyce i okazały bardzo potrzebne. Na początku było trochę nieufności, jak to u osób starszych, do nowinek technicznych, ale dali się przekonać, nabrali zaufania i z powodzeniem korzystają z tego urządzenia – mówi dyrektor MOPS Anna Drężek.

Program dofinasowany jest z budżetu państwa w wysokości do 80 procent.  Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2022 roku

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami ośrodka

pod numerem telefonu: 58 56 244 58.