Opaska Bezpieczeństwa dla Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim już jakiś czas temu przystąpił do programu „Korpus wsparcia seniora” na rok 2022. W jego ramach seniorom w wieku 65+ zapewniony został dostęp do nowoczesnej i bezpłatnej usługi w formie „opaski bezpieczeństwa”. Na razie w naszym mieście do programu zakwalifikowało się 50 osób.

27 lipca Prezydent Miasta Janusz Stankowiak oraz dyrektor MOPS Anna Drężek wręczyli opaski pierwszym użytkownikom. – Bardzo się cieszę, że przystąpiliśmy do tego programu. Na pewno pomoże on zadbać o bezpieczeństwo starogardzkich seniorów. Życzę Państwu, by opaski służyły przede wszystkim do mierzenia ciśnienia i nie musiały być używane do wzywania pomocy – powiedział prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Drężek tłumaczy jak korzystać z „opaski bezpieczeństwa”.

Adresatami programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i uchwałach Rady Miasta Starogard Gdański umożliwiających realizację programu, tj. seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

„Opaski bezpieczeństwa”, które seniorzy otrzymali są wyposażone w takie funkcje, jak:
– przycisk bezpieczeństwa SOS
– pomiar saturacji i ciśnienia
– detektor upadku
– lokalizator GPS
– funkcje umożliwiająca dwustronną komunikację głosową
– indukcyjne ładowanie

Koordynator programu w Starogardzie Monika Kwarciak

– W przypadku sytuacji kryzysowej lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, dzięki przyciskowi SOS nastąpi połączenie z telecentrum medycznym. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, np. wezwaniu służb ratunkowych. Telecentrum jest miejscem monitorowania i nadzoru nad użytkownikami w systemie 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu – mówiła koordynator projektu z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Kwarciak.

„Opaska bezpieczeństwa”, czyli tzw. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby starszej.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl