Ogródki gastronomiczne na Rynku – zapraszamy do składania ofert

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na dzierżawę ogródka gastronomicznego na starogardzkim Rynku.  Dzierżawa dotyczy okresu od 1.05 do 30.09.2020, 2021, 2022 r.

Ogródek gastronomiczny to szansa na zwiększenie powierzchni lokalu, a także lepszą sprzedaż. Zlokalizowany w atrakcyjnym otoczeniu np. na Rynku może sprawić, że klienci chętniej zdecydują się na konsumpcję pod wpływem impulsu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom restauratorów, Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował zaproszenie do składania ofert na dzierżawę południowej części Rynku z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie okresowego ogródka gastronomicznego.

Więcej informacji na temat warunków zamówienia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.osir.com.pl/?bip_id=118&cid=41

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 lub w formie elektronicznej na adres: osir@osir.com.pl.

Osoby składające oferty za pośrednictwem np. Poczty Polskiej muszą uwzględnić czas wysyłki tak, aby oferta wpłynęła do OSiR w ww. terminie.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl