Oddajmy cześć poległym

1 września przypada 78.rocznica wybuchu II wojny światowej. Władze miasta zapraszają poczty sztandarowe i wszystkich mieszkańców do oddania hołdu poległym i zamordowanym. Uroczystość rozpocznie się o godz. 4.40– w godzinę wybuchu wojny, przed Pomnikiem Poległych i Zamordowanych Harcerzy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Mickiewicza.

Wojna wybuchła po ataku III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Odbyło się to w porozumieniu z ZSRR. Pierwszy atak miał miejsce o godz. 4:37. W jego następstwie polscy żołnierze wysadzili mosty w Tczewie. O godz. 4:40 4 Flota Powietrzna feldmarszałka Wolframa von Richthofena przeprowadziła nalot na Wieluń, a zaraz po nim nastąpił ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein.

Aby upamiętnić ten dzień i oddać hołd poległym i zamordowanym w czasie II wojny światowej Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski oraz Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Starogardzie Gdańskim Michał Hinc zapraszają wszystkich starogardzian 1 września na ul. Mickiewicza. Zbiórka przed Pomnikiem Poległych i Zamordowanych Harcerzy w Starogardzie Gdańskim o godz. 4:40

Zapraszamy!!!