Od ponad 30 lat dbają o jakość wody w mieście

Jej siłą są ludzie. 31 października 2021 roku Spółka STAR-WiK obchodziła okrągłą 30.rocznicę działalności w Starogardzie Gdańskim. Z tej okazji 4 listopada br. pracownicy Zakładu z ponad 30-letnim stażem pracy otrzymali listy gratulacyjne oraz symboliczne upominki.

– Chociaż Wodociągi powstały w Starogardzie ponad 100 lat temu, to te ostatnie 30 lat aktywnej działalności Spółki STAR-WiK w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju sieci w mieście i poprawy jakości życia mieszkańców. Z ok. 66 km w 1991 roku sieć wodociągowa rozrosła się do ponad 180 km, a sieć kanalizacyjna z 31 km do 145 km. Dzisiaj dostęp do bieżącej wody ma 100% mieszkańców, a do sieci kanalizacyjnej ponad 96%. Śmiało można pić wodę z kranu, bo jej jakość spełnia wszelkie normy wymagane dla wody pitnej – powiedziała podczas jubileuszowego spotkania na sali Dworca PKP prezes Spółki Joanna Myślińska.

Joanna Myślińska prezes Spółki PWiK Star -WiK

Krótko przypomniała historię zakładu, który powstał 31 października 1991 roku decyzją Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na bazie części zlikwidowanego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku. Zaprezentowała inwestycje i modernizacje, których Star-WiK dokonał na przestrzeni 30 lat swojej działalności, a także dziękując pracownikom i podkreślając fakt, że bez nich nie byłoby takiego rozwoju, opowiedziała o tym, czym każdy w firmie się zajmuje.

– Obecnie w firmie pracuje 77 osób. Wszyscy to znakomici fachowcy. Ich praca jest bardzo różnorodna, ale niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Spółki. Ich doświadczenie i zaangażowanie wpływa nie tylko na to, jaką wodę pijemy, ale również na stan techniczny całej infrastruktury wodociągowej czy kanalizacyjnej, którą Spółka zarządza – podkreśliła Joanna Myślińska. Podziękowała wszystkim pracownikom, którzy przewinęli się przez Spółkę w ciągu 30 lat za ich zaangażowanie, solidność i ciężka pracę, którą wykonywali lub wykonują każdego dnia.

Jubileuszowe spotkanie pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK z okazji 30-lecia działalności Spółki

Wspomniała też, że woda w mieście pochodzi wyłącznie z ujęć podziemnych. – Na terenie Starogardu Gdańskiego działa 28 studni głębinowych. To nie są obiekty łatwe do utrzymania. Muszą być pod nieustanną kontrola i nadzorem – wyjaśniała dalej prezes Spółki. – Woda jest uzdatniana na filtrach żwirowych w dwóch stacjach, a ścieki są oczyszczane w miejskiej oczyszczalni. Oczywiście oprócz konieczności ochrony jakości wody, zapewnienia bieżącego utrzymania dobrego stanu infrastruktury poprzez modernizacje i rozbudowę systemu kanalizacyjnego, przed Spółką stoi kolejne wyzwanie. Chcielibyśmy wprowadzić „gospodarkę obiegu zamkniętego”, gdzie oczyszczalnia ścieków stałaby się miejscem produkcji energii z biogazu, odzysku substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych czy odzysku wody do celów technologicznych – poinformowała Joanna Myślińska.

Podkreśliła też rolę Spółki w staraniach o ochronę środowiska naturalnego, argumentując, że bez wody, jak i czystej ziemi, żyć się nie da. Zwróciła przy tym uwagę na działalność społeczną STAR-WiK-u. Podkreśliła jego zaangażowanie w wiele działań, których celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zasobów wody i środowiska, a także wsparcie lokalnych działań kulturalnych i sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podziękował za zaproszenie na jubileusz 30-lecia działalności Spółki STAR-WiK.

Prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak pogratulował wszystkim pracownikom i zarządowi Spółki 30-lat sukcesów i rozwoju

– Chyba pierwszy raz w życiu cieszę się, że jestem wśród ludzi, którzy tak dobrze „leją wodę” – powiedział z uśmiechem prezydent.  – A mówiąc poważnie jestem dumny, że mamy w mieście tak prężnie działającą i dobrze zarządzaną Spółkę. Przez te 30 lat sieć wodno-kanalizacyjna zwiększyła się niemalże o 300%. Można rzec 100% na jedno dziesięciolecie. Jestem naprawdę pełen podziwu dla tego, co zrobiliście przez cały okres działania Spółki. Woda dla życia jest surowcem strategicznym, takim Wy jesteście przedsiębiorstwem dla Starogardu Gdańskiego. W imieniu wszystkich starogardzian gratuluję i dziękuję, bo właśnie wam – tu zebranym – my mieszkańcy zawdzięczamy ten komfort, że z naszych kranów o każdej porze dnia i nocy leci bieżąca woda w dodatku bardzo dobrej jakości. Życzę wam zdrowia, satysfakcji zawodowej, osobistej i finansowej – spuentował prezydent miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert podkreśliła widoczne zadowalanie pracowników STAR-WiK-u, które świadczy o tym, że jest im w firmie dobrze, co przekłada się na widoczny sukces Spółki

Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. – Z prezentacji, którą mieliśmy przyjemność oglądać przed chwilą, w pamięci utkwiła mi jedna rzecz – wszyscy pracownicy na zdjęciach są zawsze uśmiechnięci i to chyba świadczy najlepiej o tym, że czują się w tej firmie bardzo dobrze, co przekłada się na jej sukces. Gratuluję Państwu i życzę kolejnych wielu lat owocnego rozwoju – powiedziała przewodnicząca

Na pamiątkę jubileuszu wspólnie wręczyli prezes STAR-WiK bukiet kwiatów i pamiątkową szklaną rzeźbę w kształcie kropli wody.

W ręce prezes STAR-WiK -u Joanny Myślińskiej trafiła jubileuszowa szklana kropla wody na pamiątkę 30 lat działalności Spółki

Podziękowania otrzymali również byli prezesi spółki Janusz Urban oraz Stefan Rajkowski, a także członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Najwięcej emocji podczas jubileuszowego spotkania wzbudzili jednak pracownicy, którzy w Spółce pracują nieprzerwanie od dnia jej utworzenia, a nawet dłużej. Z tej okazji otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki, które wręczyli im włodarze miasta i prezes Spółki. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Honorata Barwik, Witold Wieczorek, Sławomir Wojnarowski, Grzegorz Seibert, Wiesław Schulz, Piotr Klimczak, Teresa Schleiss, Marek Duzowski, Hanna Kaiser, Zenon Chraniuk, Andrzej Oleksiuk oraz Zbigniew Wroński, którzy dodatkowo jeszcze został wyróżniony przez Prezes Spółki za wyjątkowe zaangażowanie i oddanie swojej pracy i zakładowi (na zdjęciu głównym)

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STARWiK w Starogardzie Gdańskim

Jubileusz odbył się w miłej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło wspólnego toastu za nową dobrą przyszłość zakładu i jubileuszowego tortu, który pokroili wspólnie prezydent z panią prezes na znak dalszej owocnej współpracy dla dobra mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl