Od nowego roku zapłacimy więcej za śmieci

Od 1 stycznia 2020 roku za śmieci zapłacimy więcej. Podwyżki to skutek decyzji rządu. Wyższa opłata marszałkowska za składowanie odpadów, kosztowny system selektywnej zbiórki, droższa energia i rosnąca płaca minimalna to ich bezpośrednie przyczyny. Ceny za wywóz śmieci w Starogardzie Gdańskim nie były zmieniane od stycznia 2017 roku.

– W chwili, gdy opuszczaliśmy Związek Gmin Wierzyca, udało nam się obniżyć stawki za śmieci. Ustalona w 2017 roku cena obowiązywała przez kolejne dwa lata. Niestety o tym, że podwyżka jest nieunikniona wiadomo było od dawna. Wiele miast i gmin podniosło ceny za wywóz śmieci już w 2018 roku. Teraz ogłosiły ją Gdańsk, Gdynia, Łódz, Warszawa, Katowice i wiele mniejszych miejscowości. Niestety obecne stawki również w Starogardzie nie wystarczą na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami. System musi się samofinansować. Gmina nie zarabia na odpadach – zgodnie z prawem miasto nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców, niż kosztuje obsługa systemu – podkreślił wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

– O 21 % wzrosła opłata środowiskowa, którą za każdą tonę składowanych odpadów musi płacić odbierający je od przewoźnika, czyli np. Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las. A to nie koniec, bo w 2020 ma wzrosnąć o kolejne 59%. To jest jeden z czynników, mający znaczący wpływ na wysokość opłat za odpady– wyjaśnia prezes ZUOK Rafał Etmański.

– Firmy, które wywożą odpady, muszą wliczyć do oferowanych stawek wszystkie koszty – utrzymania – w tym płace, koszt odbioru, ich przewiezienia do Starego Lasu i zagospodarowania, w szczególności recyklingu. W ciągu minionych 4 lat te koszty bardzo wzrosły. Odpady muszą być segregowane na wiele frakcji. Każda z nich jest „przerabiana” w inny sposób. W dodatku ceny surowców spadły po tym, jak Chiny zaprzestały importu odpadów plastikowych i papierowych. To spowodowało wzrost cen odpadów na bramie i wzrost kosztów obsługi systemu – dodał Rafał Głodek prezes PUK Starkom.

– Na to wszystko nakłada się wzrost minimalnego wynagrodzenia, cen energii elektrycznej, paliwa oraz inflacja, która w okresie ostatnich czterech lat poszła w górę. Efektem są wyższe koszty w branży odpadowej – dodał wiceprezydent Błędzki. – Tak naprawdę samorząd nie ma realnej możliwości zmiany tej sytuacji.

Jakie będą obowiązywać stawki?

Opłaty za wywóz odpadów nadal będą naliczane od gospodarstwa domowego z podziałem na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe. Podstawą naliczenia opłaty w przypadku tych ostatnich będzie powierzchnia mieszkania lub domu. Tu nic się nie zmieni.

Śmieci będziemy dalej segregować wg pięciu rodzajów: bio, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier i zmieszane. Tyle że od 1 stycznia 2020 roku segregacja nie będzie już wyborem tylko obowiązkiem. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, będzie obowiązywała stawka podstawowa (za śmieci segregowane) oraz stawka podwyższona w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji.

Od 1 stycznia 2020 roku starogardzianie za wywóz odpadów segregowanych zapłacą o 11 i 22 zł więcej w zależności od rodzaju gospodarstwa – odpowiednio jednoosobowego i  wieloosobowego. W wielu innych miastach Polski podstawowe opłaty są zwiększane nawet trzykrotnie.

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji, mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zapłacą za śmieci dwa razy więcej niż dotychczas.

Przykładowo 4-osobowa rodzina, mieszkająca w średniej wielkości mieszkaniu, która dotąd płaciła za śmieci segregowane – 49 zł, od 1 stycznia 2020 roku zapłaci 71 zł. Jeśli nie podejmie się segregacji odpadów, cena wzrośnie aż do 142 zł.

Cennik za odpady komunalne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

                                                                               Cena za odpady segregowane

Rodzaj gospodarstwa                     do 40 m2             od 40 m2 do80 m2                           powyżej 80 m2
jednoosobowe                                                                                    34 zł
wieloosobowe                                         64 zł                                   71 zł                                               75 zł
                                                                             

                                                                       Cena za odpady niesegregowane

Rodzaj gospodarstwa                     do 40 m2             od 40 m2 do 80 m2                          powyżej 80 m2
jednoosobowe                                                                                 68 zł
wieloosobowe                                        128 zł                            142 zł                                                   150 zł

Nowością jest to, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych będą mogli obniżyć opłatę za wywóz odpadów o 6 zł miesięcznie, jeśli zadeklarują i zorganizują kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Taka deklaracja zwolni ich także z posiadania pojemnika na te odpady.

Zasady utrzymania czystości w mieście znajdziecie tutaj → Uchwała.Projekt.2019-11-27 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Zwiększenie opłat za wywóz odpadów  radni uchwalili na XVI sesji  Rady Miasta w dniu 27 listopada 2019 roku. 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl