Od bartnika do pszczelarza. Jubileusz 80-lecia powstania RKP w Starogardzie

80 lat temu, w 1937 roku przy Pomorskim Związku Pszczelarzy w Toruniu powstało Rejonowe Koło Pszczelarzy w Starogardzie Gdańskim. W niedzielę, 10 września w restauracji przy SZS „Polmos” wspólnie z władzami miasta, gminy i powiatu miłośnicy pszczół świętowali swój jubileusz.

Jubileuszowe spotkanie pszczelarzy ze Starogardu Gdańskiego i okolic z okazji 80.rocznicy powstania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Starogardzie Gdańskim odbyło się w niedzielę, 10 września br. w restauracji przy SZS „Polmos”, przy ul. Skarszewskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku – Ryszard Voss, sekretarz WZP – Jadwiga Kłos, prezesi Kół z Lęborka, Zblewa, Tczewa, Gdańska i Lubichowa. Uroczystość zaszczycili swoimi osobami ks. Infułat Stanisław Grunt – kapelan pszczelarzy, prezydent miasta Janusz Stankowiak, wicestarosta Kazimierz Chyła, wójt Gminy Starogard Gdański Stanisław Połom, radni Rady Gminy, przedstawiciele Banku Spółdzielczego, Polpharmy i Domu Pomocy Społecznej w Rokicinie.

Gości przywitał wieloletni prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Starogardzie Gdańskim Jan Ciesielski. Wspólnie z sekretarzem Koła Januszem Jabłonką wręczył pszczelarzom okolicznościowe medale i dyplomy. Otrzymali je również ks. Infułat i wójt Gminy Starogard Gdański.

Ks. Infułat Stanisław Grunt – wieloletni i zasłużony duszpasterz pszczelarzy odbiera z rąk prezesa Jana Ciesielskiego medal okolicznościowy z okazji Jubileuszu 80-lecia powstania RKP w Starogardzie Gdański

Gościom przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia z historii Rejonowego Koła Pszczelarzy w Starogardzie Gdańskim. – Pszczelarstwo na Kociewiu istniało od niepamiętnych czasów – mówiła prowadząca spotkanie – Pierwsze dokumenty zachowały się w kronikach zakonu Cystersów w Pelplinie w XIII wieku. Pszczelarstwo w owych czasach nazywano bartnictwem, a pszczelarzy bartnikami. Formalnie kociewscy pszczelarze utworzyli koło w 1937 roku. Pierwszym prezesem koła był Mechliński. Koło liczyło wówczas 40 członków. Wojenne zawirowania na świecie spowodowały zawieszenie działalności Koła, które odrodziło się w 1945 roku pod przywództwem Józefa Pozorskiego. Pszczelarze rozbudowywali pasieki i walczyli z groźnym zgnilcem amerykańskim i nosemą, które dziesiątkowały pasieki i osłabiały kondycję rodzin. Jednak sama działalność związkowa nie trwała długo. Koło zostało ponownie reaktywowane dopiero w 1956 roku po odwilży politycznej. W 1966 roku prezesem Koła został Józef Chrobocze, który z ogromną energią i zaangażowaniem starał się propagować rozwój pasiek. Osobiście odwiedzał kolegów i skutecznie namawiał ich do hodowli pszczół. Jego sklep ogrodniczy stał się wówczas swego rodzaju „domem pszczelarza” na Kociewiu. W 1979 roku Rejonowe Koło Pszczelarzy przejął obecny prezes Jan Ciesielski.

Jan Ciesielski prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Starogardzie Gdańskim

– To był okres „złotych lat” dla pszczelarstwa – wspomina. – Nasze Koło liczyło wtedy 96 członków. Zacieśnialiśmy przyjaźń z Kołami z Tczewa, Pelplina, Lubichowa, Zblewa, Braniewa czy Wejherowa, odwiedzając się nawzajem. Życie w gronie rodzin pszczelarskich było wówczas dla nas miłą przygodą. 19 września 1987 roku RKP w Starogardzie obchodziło jubileusz 50-lecia powstania. Z tej okazji otrzymało szandar, a uroczystość uświetnił swoją osobą ks. Henryk Ostach – prezes Polskiego Związku Pszczelarzy. W 2000 roku na chwilę prezesurę Koła objął Edward Słomy, ale ze względu na zły stan zdrowia, funkcje ponownie objął Jan Ciesielski, który prowadzi Koło do dzisiaj. Historię pszczelarstwa na ziemiach słowiańskich aż do naszych czasów opisali wspólnie Jan Ciesielski i Zygmunt Furdyna.

Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku – Ryszard Voss

Z okazji jubileuszu w imieniu Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Ryszard Voss przekazał na ręce Jana Ciesielskiego dyplom za wybitny wkład RKP w Starogardzie Gdańskim w rozwój polskiego pszczelarstwa. Od siebie w imieniu WZP dodał. – Pszczelarstwo to powołanie i misja, którą wypełniać mogą tylko ludzie oddani naturze, obdarzeni wielką pasją i zdolni do poświęceń. Najważniejsza jest jednak miłość pszczelarza do pszczół. Z owoców naszej pracy korzystają niemal wszyscy. Jesteśmy potrzebni, bo bez pszczół w pasiekach straciliby przede wszystkim rolnicy i sadownicy, ale tak naprawdę my wszyscy. Życzę wam dalszych owocnych lat pracy dla dobra ludzkości i całego świata.

Prezydent Janusz Stankowiak osobiście dziękuje prezesowi Janowi Ciesielskiemu za rozwijanie wspaniałej pasji połączonej z wytężoną pracą pszczelarza.

W imieniu wszystkich samorządowców życzenia pszczelarzom złożył wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz Chyła. – Kontynuujcie tę piękną tradycję i ważną misję do końca świata, bo bez was ten świat mógłby nie istnieć – powiedział. – Życzę wam kolejnych dostojnych jubileuszy.

Prezydent Janusz Stankowiak w imieniu wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego podziękował osobiście prezesowi Janowi Ciesielskiego, przekazując na jego ręce list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę.

Jubileuszowe spotkanie, na które przybyło wielu miłośników pszczół, poprzedziła uroczysta Msza Św. w Kościele pw. św. Mateusza, którą koncelebrował ks. Infułat Stanisław Grunt. Imprezę uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich z Rokocina.