Od 4 marca wydawane będą e-dowody

E-dowód będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Potwierdzi tożsamość i obywatelstwo oraz uprawni do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo wyposażony będzie w czip, na którym zostaną zapisane dane właściciela. Dokument ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia czy podmiotami komercyjnymi (na przykład bankami).

Wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste będzie można składać od 4 marca 2019 r. Pierwsze mają zostać wydane kilka dni później. O wydanie starego dowodu osobistego będzie można się starać do piątku, 1 marca, do godz. 11:30. Nowy dowód osobisty jest wydawany na okres 10 lat.

Jeżeli nasz aktualny dowód osobisty nadal jest ważny, nie musimy go wymieniać! Można to jednak zrobić, nawet przed upływem terminu ważności poprzedniego dokumentu.

Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowy na rewersie. CAN będzie potrzebny do skorzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto ochroni przed zdalnym odczytaniem przez niepowołaną osobę zapisanych na jego warstwie elektronicznej danych.

Aby używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy jego odbiorze lub później, w Urzędzie Miasta, można ustalić kody PIN:
– do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)
– do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymamy również kod PUK, który ma służyć do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.

Wzór e-dowodu opublikowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwi m. in.:
– logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP)
– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)
– korzystanie z automatycznych bramek granicznych, np. na lotniskach).

Zgubienie lub kradzież e-dowodu należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub w każdej chwili przez Internet na stronie http://www.obywatel.gov.pl Wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeżeli zgubimy e-dowód, ale jest jeszcze szansa, że go znajdziemy, mamy możliwość zawieszenia go na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniemy zawieszenia, e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Gdy cofniemy zawieszenie, dokument znów będzie ważny. To również można zrobić w Urzędzie Miasta lub na stronie http://www.obywatel.gov.pl – wówczas e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli kradzież e-dowodu zgłosimy policji, nie trzeba robić tego w Urzędzie Miasta. E-dowód zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znaleźć można na stronie http://www.edowod.gov.pl.