Obwodnica Starogardu w ostatniej fazie uzgodnień

Budowa obwodnicy Starogardu wchodzi w kolejny etap przygotowań. Trwa procedura uzgadniania decyzji środowiskowej. Mieszkańcy zabiorą głos. W tej sprawie 3 lutego w Urzędzie Gminy Starogard Gdański odbyło się spotkanie zakończone konferencją prasową.

3 lutego w Urzędzie Gminy Starogard Gdański spotkali się przedstawiciele trzech lokalnych samorządów zaangażowanych w realizację budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego – Gminy Starogard Gdański, Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Powiatu Starogardzkiego. Uczestniczyli w nim poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński oraz Zenon Sobiecki ze Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy. Spotkanie uwieńczyła konferencja prasowa, na której przedstawiono najnowsze uzgodnienia dotyczące tej kluczowej inwestycji drogowej.

Jak poinformowała wójt Gminy Magdalena Forc-Cherek – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię uzgodnień środowiskowych obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Gmina Starogard Gdański daje sobie 3-4 miesiące na wydanie decyzji środowiskowej. Wszystko zależy od tego, czy w trakcie konsultacji społecznych pojawią się sprzeciwy ze strony mieszkańców. W najbliższym czasie Gmina w porozumieniu z Miastem zorganizuje spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w celu skonsultowania z nimi decyzji przed jej ostatecznym zatwierdzeniem. Rozmowy dotyczyć będą obszaru oddziaływania planowanego przebiegu obwodnicy (dla przypomnienia obowiązuje wariant 5) na środowisko.

Magdalena Forc-Cherek wójt Gminy Starogard Gdański

– Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy brali czynny udział w rozmowach dotyczących budowy obwodnicy. W tym celu planujemy cykl spotkań informacyjnych oraz przeprowadzimy rozprawę administracyjną. Zależy nam na transparentności oraz na możliwie szybkim zrealizowaniu inwestycji – powiedziała Magdalena Forc-Cherek.

Wójt podkreśliła, że samorząd nie jest inwestorem dla tego zadania, jest stroną w postępowaniu zarówno z uwagi na przebieg obwodnicy jak i mediacji w ewentualnych sporach z mieszkańcami. Inwestorem budowy obwodnicy jest Państwo poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie podejmowała wszystkie decyzje związane z budową obwodnicy. Aktualnie firma Europrojekt, z którą GDDKiA podpisała w grudniu ubiegłego roku umowę, przygotowuje koncepcję programową przebiegu przyszłej obwodnicy. GDDKiA w II kwartale 2023 roku ma wyłonić wykonawcę inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakładając, że projektowanie przy wykorzystaniu dokumentacji wstępnej, potrwać może ok. 2 lata, przewiduje się wbicie pierwszej łopaty najpóźniej w 2025 roku.

Poseł na sejm Kazimierz Smoliński podkreślił, że procedury związane z doprowadzeniem inwestycji do etapu realizacji postępują zgodnie z planem. Zapewnił też, że finansowanie planowanej budowy starogardzkiej obwodnicy jest zapewnione i niczym niezagrożone.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński

– Cieszę się, że inwestycja jest realizowana zgodnie z planem – powiedział poseł PiS. – Dziś otrzymałem informację o tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywne uzgodnienia do raportu, który przygotowuje pani wójt. To jednoznaczny krok naprzód. Wydanie decyzji środowiskowej pozwoli rozpocząć kolejny etap przygotowań – wybór wykonawcy w trybie „projektuj i buduj”. Aktualnie czekamy na moment, w którym będziemy mogli po opracowaniu koncepcji, którą przygotowuje Europrojekt, potwierdzić dokładnym przebieg tej inwestycji – dodał Kazimierz Smoliński.

Prezydent miast Janusz Stankowiak podziękował za dotychczasową współpracę trzem lokalnym samorządom, Komitetowi ds. Budowy Obwodnicy oraz za wsparcie ze strony posła Smolińskiego.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

– Chciałbym zwrócić uwagę na doskonałą współpracę naszych trzech samorządów oraz pana posła – przyznał prezydent Stankowiak. – Dzięki temu możemy już dziś mówić o pewnych sukcesach. W początkowej fazie to miasto Starogard było partnerem wiodącym w tworzeniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Dziś partnerem wiodącym jest gmina Starogard Gdański. Proces tworzenia dokumentacji przebiega bardzo szybko. Jeśli utrzyma się to tempo tworzenia wszystkich dokumentów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, to możemy mówić, że już niebawem, bo za kilka lat, będziemy mogli się cieszyć z obwodnicy. Te kilka lat w tak długim i wyczerpującym procesie, to naprawdę niewiele – spuentował prezydent. 

 Kazimierz Chyła nie krył, że to dzisiejsze spotkanie poprzedziło wiele lat niepewności.

Kazimierz Chyła Starosta Starogardzki

– Dziś możemy powiedzieć, że budowa obwodnicy to coś bardzo realnego. Decyzja środowiskowa to kluczowy dokument, który pozwoli na dalszą realizację inwestycji. Zapewnione jest finansowanie, samorządy swoje zadanie wykonały naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy blisko tego, aby wszelkie przeszkody stojące na drodze budowy obwodnicy ostatecznie usunąć. Myślę, że w przyszłym roku będziemy już mogli mówić o wyłonieniu wykonawcy i budowa wreszcie ruszy- powiedział Starosta.

To, że samorządy swoją pracę w sprawie budowy obwodnicy wykonały wzorowo podkreślił też Zenon Sobiecki przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Starogardzkiej Obwodnicy.

Zenon Sobiecki przewodniczący Komitetu ds. Budowy Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim

– Wszyscy mamy świadomość, jak ten proces jest złożony, jak wiele interesów narusza, ile potrzeba uzgodnień, aby ostatecznie wybrać wykonawcę i ruszyć z budową – powiedział.

Przypomnijmy, że wariant V obwodnicy, który został zatwierdzony, będzie przebiegał po terenach gminy Starogard Gdański, okalając miasto od południa. 16-kilometrowa trasa ma się zaczynać w Sucuminie, a kończyć za Stadem Ogierów.

wariant V przebiegu obwodnicy