Obwodnica Starogardu – spotkania informacyjne

Rozmawiamy o wariantach– ważny głos mieszkańców

Wykonawca studium obwodnicy – firma Transprojekt Gdański sp. z o. o. zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy Starogard Gdański na cykl spotkań informacyjnych, które odbędą się w kinie „Sokół” przy Al. Jana Pawła II 2 w dwóch turach:

Terminy spotkań I tury:

Wariant I 04-11-2015 godz. 16.00
Wariant II 04-11-2015 godz. 18.00

Wariant III 05-11-2015 godz. 16.00
Wariant IV 05-11-2015 godz. 18.00

Terminy spotkań II tury:

Wariant I 17-11-2015 godz. 16.00
Wariant II 17-11-2015 godz. 18.00

Wariant III 18-11-2015 godz. 16.00
Wariant IV 18-11-2015 godz. 18.00

Obwodnica południowa czy północna?

Projektanci z firmy Transprojekt Gdański oprócz istniejącego już przebiegu obwodnicy, ustalonego zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, przedstawili trzy inne warianty jej przebiegu.

Warianty południowe to:
wariant I – najkrótszy, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, rozpoczynałby się przed wjazdem do miasta od strony Zblewa. Ulicę Lubichowską (na skrzyżowaniu z którą powstałby węzeł drogowy) przecinałaby pomiędzy ulicami Południową i Słoneczną. Dalej obwodnica przebiegałaby równolegle do ulicy Południowej, aby przeciąć drogę wojewódzką do Pelplina już poza granicami miasta – nowy węzeł drogowy powstałby około 700 m za ulicą Jabłowską. Następnie droga skręcałaby na północ i przed Stadem Ogierów łączyłaby się z obecną drogą krajową nr 22.

wariant III – najdłuższy, piętnastostokilometrowy, przewiduje przebieg drogi poza granicami miasta przez stosunkowo mało zagospodarowane obszary gminy wiejskiej. W tym wariancie obwodnica rozpoczynałaby się tuż za Sucuminem, skręcając dość ostro w prawo i omijając od południa Koteże. Węzeł na skrzyżowaniu z drogą do Lubichowa powstałby około 2 km od Osiedla Przylesie. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 222 zlokalizowane byłoby przed wjazdem do Jabłowa. Dalej obwodnica kierowałaby się na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną drogą krajową nr 22.

wariant II to wariant pośredni pomiędzy wariantami I i III. Według tego wariantu obwodnica rozpoczynałaby się za Rokocinem, ulicę Lubichowską w Starogardzie przecinałaby na północ od Osiedla Przylesie, a drogę wojewódzką do Pelplina już poza granicami miasta – nowy węzeł drogowy powstałby około 800 m za ulicą Jabłowską. Następnie droga skręcałaby na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną drogą krajową nr 22.

Wariant IV przewiduje obejście Starogardu Gdańskiego od strony północnej. Obwodnica rozpoczynałaby się w połowie drogi między Sucuminem a Rokocinem, prowadząc na północ i omijając w znacznej odległości Nową Wieś. Następnie droga, przecinając linię kolejową Tczew – Chojnice i dolinę Wierzycy skręcałaby na wschód, omijając od północy Osiedle Łapiszewo. Węzeł na skrzyżowaniu z ul. Skarszewską zostałby zlokalizowany w rejonie cmentarza komunalnego. Kolejny węzeł – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 222 prowadzącą do Gdańska zlokalizowany byłby w połowie odcinka między granicą miasta a wsią Kokoszkowy. Dalej obwodnica ponownie przecięłaby (w rejonie przejazdu kolejowego na końcu ulicy Kochanki) linię kolejową Tczew – Chojnice i omijając od północy jezioro Kochanki połączyłaby się z drogą krajową nr 22.

Pod uwagę brany jest także wariant zerowy, opisujący funkcjonowanie sieci komunikacyjnej w mieście w przyszłości bez budowy obwodnicy.

Dla wszystkich wariantów przeprowadzane są obecnie szczegółowe badania i analizy: techniczno – ekonomiczne, środowiskowe, natężenia ruchu, sprawdzany jest stan zagospodarowania nieruchomości leżących na trasie planowanej drogi oraz opracowywana jest prognoza ruchu dla każdego z wariantów obwodnicy. Chodzi o to, aby na etapie tworzenia Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wykluczyć rozwiązania nierealne technicznie oraz rozwiązania nie w pełni bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, przyrodniczo lub społecznie.
Ostatecznego wyboru wariantu przebiegu obwodnicy dokona Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA w Warszawie.

Zapraszamy na spotkania.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl