Obwodnica Starogardu na liście rządowych inwestycji

Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic o łącznej długości 820 kilometrów. Obwodnica Starogardu jest jedną z pięciu inwestycji zaplanowanych na Pomorzu. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 28 miliardów złotych. Programu przewidziany jest na lata 2020-2030

W sobotę,  8 lutego 2020 roku Minister Adamczyk ogłosił „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2020-2030” . W setce planowanych inwestycji znalazła się obwodnica Starogardu Gdańskiego.

Załącznik:  program

– Program jest skierowany do miast, w których ruch tranzytowy jest bardzo intensywny. Przez miasta takie jak Kalisz, czy Starogard Gdański każdego dnia przejeżdża blisko 20 tysięcy pojazdów – powiedział wiceminister Rafał Weber. Wiceminister podkreślił, że jest to ogromne utrudnienie dla mieszkańców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, spaliny czy hałas.

Budowa 100 obwodnic w kraju ma przede wszystkim doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wyprowadzić ruch z zatłoczonych miast, poprawić jakość powietrza, zmniejszyć hałas i poprawiać przepustowości sieci drogowej.

Program wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

O wyborze Starogardu Gdańskiego zadecydowały wszystkie wymienione wyżej czynniki, ale przede wszystkim stan zaawansowania prac projektowo-przygotowawczych.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla starogardzkiej obwodnicy gotowe było już w sierpniu 2017 roku. Sfinansowały je samorządy miasta, gminy i powiatu. Niestety wówczas, obwodnica Starogardu Gdańskiego nie znalazła się na liście inwestycji w ramach limitu finansowego dla „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. Decyzja Rady Ministrów budziła sprzeciw z wielu powodów. Po pierwsze, posłowie z partii rządzącej wielokrotnie zapewniali, że nie ma zagrożenia dla realizacji tej jakże ważnej dla całego regionu inwestycji. Po drugie, sejmowa komisja infrastruktury po wyjazdowym posiedzeniu w Starogardzie Gdańskim w maju 2017 roku wystąpiła do Prezes Rady Ministrów z dezyderatem jednoznacznie popierającym budowę naszej obwodnicy. Po trzecie, obwodnica miała gotowe Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowiskowe, które co prawda wymagało jeszcze pozytywnej opinii tzw. ZOPI (Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcia Inwestycyjne) i zatwierdzenia przez KOPI (Komisji Oceniającej Przedsięwzięcia Inwestycyjne) GDDKiA, ale pozwalało na realizację kolejnych etapów prac projektowych. Po czwarte, w Programie wśród planowanych do wykonania znalazły się 42 inne obwodnice, w zdecydowanej większości w ciągach dróg krajowych o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż na drodze krajowej 22.

Ostatecznie starogardzka obwodnica znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych. 

Starogard nie poddał się. Władze samorządowe miasta, gminy i powiatu wsparte przez Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy dalej lobbowały na rzecz jej budowy. Ostatecznie  ZOPI oraz KOPI GDDKiA zaleciły opracowanie nowego bardziej ekonomicznego jej wariantu. Taki wariant pośredni przygotowała Firma Transprojekt.

Mapa wariantów starogardzkiej obwodnicy

Stanowi on połączenie wcześniejszych wariantów drugiego i trzeciego. W tym rozwiązaniu droga szybkiego ruchu zaczyna się na węźle Starogard Zachód (m. Sucumin) dalej odchodząc na południowy zachód, poprzez węzeł Starogard Południe (skrzyżowanie z drogą powiatową na Lubichowo), obiega miasto od południa, mijając Janowo i krzyżując się z drogą wojewódzką nr 222 (węzeł Jabłowo), kończy swój bieg  za Stadniną Ogierów, gdzie łączy się z drogą krajową 22. Proponowany wariant ma ok.16 km długości, a koszt jego budowy oszacowano na ok. 590 mln zł.

Projekt nowego przebiegu obwodnicy poddany został konsultacjom społecznym 5 marca 2019 roku. Gotową dokumentację wraz z rozszerzonymi badaniami geotechnicznymi, prognozą ruchu i inwentaryzacją przyrodniczą firma Transprojekt przekazała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w lipcu 2019 roku.

Posiedzenie ZOPI i KOPI miało zakończyć proces realizowanej dokumentacji przedprojektowej. Pierwsze posiedzenie miało się odbyć w grudniu 2019 r., potem w styczniu br., ostatecznie dostaliśmy informację i zaproszenie na posiedzenie ZOPI, w oddziale GDDKiA w Gdańsku, 4 lutego. Aktualnie oczekujemy na protokół z tego posiedzenia i zwołanie posiedzenia KOPI w centrali w Warszawie, po którym będzie ostatecznie wiadomo, który wariant przebiegu planowanej obwodnicy przejdzie do dalszego etapu. Na razie wiemy, że starogardzka obwodnica jest w rządowym Programie i to nas cieszy. Teraz zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby GDDKiA ogłosiła przetarg w przewidywanym terminie – powiedział zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

W przypadku obwodnicy Starogardu Gdańskiego planowana data ogłoszenia przetargu to: I kw. 2023 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl