Obwodnica Starogardu krok po kroku. Znamy kalendarz budowy

Rząd zapewnia, że obwodnica Starogardu nie zostanie wykreślona z programu budowy dróg krajowych, a najnowsze badania potwierdzają konieczność jej powstania. Podczas spotkania ze starogardzkimi samorządowcami w Warszawie wiceminister infrastruktury i budownictwa przedstawił kalendarz inwestycji.

W środę 6.04 w ministerstwie infrastruktury i budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Spotkanie zainicjował Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy. Ze strony rządowej uczestniczyli w nim wiceministrowie Jerzy Szmit i Kazimierz Smoliński oraz dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Jarosław Waszkiewicz. W skład delegacji Starogardu wchodzili prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski, starosta starogardzki Leszek Burczyk i wójt Gminy Wiejskiej Stanisław Połom.

Przedstawiciele ministerstwa przekazali samorządowcom dobre wiadomości. Nie ma planów rezygnacji z budowy obwodnicy Starogardu, zapisanej w rządowym programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Wręcz przeciwnie, z badań natężenia ruchu na drogach krajowych przeprowadzonych w ubiegłym roku wynika, że ruch pojazdów na wlotach do Starogardu jest większy od średniej krajowej. To potwierdza konieczność budowy obwodnicy.

Na spotkaniu omówiono harmonogram prac nad zadaniem:

2016 – do końca roku – studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe finansowane przez samorządy;
2017 – na początku roku –  wybór ostatecznego wariantu przebiegu nowej drogi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; do końca roku – uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej;
2018 – w drugiej połowie roku ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
2019 – w połowie roku podpisanie umowy z wykonawcą;
2021 – w II kwartale roku rozpoczęcie budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę;
2023 – zakończenie budowy obwodnicy Starogardu w II połowie roku.

W spotkaniu w ministerstwie poza prezydentami, starostą i wójtem uczestniczyli też radny Antoni Cywiński – asystent posła Jana Kiliana, Stefan Lubawski – przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie, Mariusz Szwarc i Edward Sobecki z Starogardzkiego Klubu Biznesu Związek Pracodawców .

Przedstawiciele Starogardu z satysfakcją przyjęli informacje przedstawione przez ministrów. Przecinają one spekulacje dotyczące dalszych losów starogardzkiej obwodnicy.