Obwodnica Starogardu – konferencja prasowa

Samorządy miasta, gminy i powiatu sprzeciwiają się wytycznym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebiegu starogardzkiej obwodnicy w wariancie IIa. Apelują o przyjęcie do realizacji wariantu V, dla którego wspólnie przygotowali Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz o przesunięcie terminu jej realizacji na lata 2023-2025.

Apel w tej sprawie skierowany został do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

3 lipca w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy starogardzkiej obwodnicy.