O współczesnych zagrożeniach i zasadach odpowiedzialności opowiadała w Starogardzie Gdańskim Sędzia Anna Maria Wesołowska

Sędzia Anna Maria Wesołowska po raz kolejny odwiedziła Starogard Gdański. Podczas spotkania w sali kina Sokół, uświadamiała dzieci jakie – z punktu widzenia prawa – czekają na nie konsekwencje, spowodowane niewłaściwym zachowaniem w społeczeństwie.

Znana z programów telewizyjnych Sędzia, przeprowadziła 12 i 13 stycznie br. spotkania z uczniami starogardzkich szkół podstawowych z klas V-VII oraz jedno spotkanie szkoleniowe dla rodziców, kadry nauczycielskiej i służb pomocowych.

Przyjazd pani Anny do Starogardu Gdańskiego docenił Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciej Kalinowski, który serdecznie powitał ją na scenie wręczając bukiet kwiatów.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciej Kalinowski wita na scenie Sędzię Annę Marię Wesołowską.

– Moi drodzy, wszystkim nam zależy na Waszym bezpieczeństwie i chciałbym Was oraz Waszych nauczycieli serdecznie powitać na dzisiejszym szkoleniu – rozpoczął. Mam nadzieję, że będzie to niezapomniane spotkanie. To niezwykłe przeżycie, że mamy taką okazję by móc ponownie gościć Panią w Starogardzie Gdańskim – zwrócił się do Sędzi Anny Mari Wesołowskiej Maciej Kalinowski. W imieniu władz miasta serdecznie dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie, ponieważ te spotkania są dla nas bardzo cenne – dodał.

Tematem spotkań były zasady odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących ustaw, rola szkoły i rodziny w budowaniu bezpiecznego otoczenia dzieci i młodzieży przy współczesnych zagrożeniach, a także zagadnienia związane z przemocą fizyczną i psychiczną, cyberprzemocą i uzależnieniami.

Fot. Anna Więckiewicz