Nowy sprzęt komputerowy dla 70 uczniów

W piątek 17 kwietnia ostatnia partia notebooków trafiła do starogardzkich szkół podstawowych. W sumie 70 sztuk. Miasto kupiło je w ramach rządowego programu „zdalna szkoła”. Komputery otrzymają uczniowie, którzy nie mają własnego sprzętu, aby już w przyszłym tygodniu mogli uczestniczyć w zajęciach on-line.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zaopiniowało wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański na dofinansowanie nowego sprzętu dla starogardzkich szkół. Starogard otrzyma 100 tys. złotych. Kwota pozwoliła zakupić 70 laptopów. Mają one umożliwić uczniom, którzy nie mają własnych komputerów, naukę w trybie on-line.

 – Każdy notebook wyposażony jest w podstawowe oprogramowanie, myszkę, kamerkę, zestaw słuchawkowy oraz torbę do swobodnego przenoszenia, czyli to wszystko, co jest potrzebne uczniowi do pracy i nauki zdalnej w domu – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Sprzęt trafił bezpośrednio do sześciu placówek oświatowych w Starogardzie Gdańskim. Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała 6 notebooków, Nr 2 – 10, Nr 3 – 17, Nr 4 – 18, Nr 6 – 8 i SP Nr 8 – 11. W sumie 70 sztuk.

O przydziale sprzętu zadecydują dyrektorzy szkół, korzystając z wiedzy nauczycieli, którzy mają najlepsze rozeznanie co do potrzeb swoich uczniów.

Na zakończenie akcji w piątek 17 kwietnia prezydent Janusz Stankowiak oraz przewodniczący Komisji Edukacji Sławomir Ruśniak przekazali symbolicznie dyrektor SP Nr 4 – Monice Sengerskiej  jeden egzemplarz notebooka. 

Prezydent miasta Janusz Stankowiak i przewodniczący Komisji Edukacji Sławomir Ruśniak symbolicznie przekazują jeden z 70 notebooków dyrektor SP Nr 4 Monice Sengerskiej

– Laptopy przekazane zostaną tym uczniom, którzy najbardziej ich potrzebują, czyli tym, którzy mają kłopot z dostępem do edukacji zdalnej. Komputery umożliwią im kontakt z nauczycielami, udział we wspólnych zajęciach on-line oraz realizację podstawy programowej w odpowiednich warunkach. Uczniowie otrzymają je najpóźniej we wtorek 21 kwietnia, bo jeszcze weryfikujemy informacje o dostępności do sieci wybranych użytkowników. Pierwszeństwo miały uczęszczające do szkoły rodzeństwa, bo wiadomo, że w takich sytuacjach, często dysponują tylko jednym komputerem w domu – powiedziała dyrektor Monika Sengerska.

Dyrektor SP Nr 4 Monika Sengerska w imieniu wszystkich dyrektorów starogardzkich szkół podziękowała władzom miasta za przekazany do szkół sprzęt komputerowy.

– Laptopy będą przekazane na podstawie umowy użyczenia, tak, żeby rodzice i uczniowie mieli świadomość, że mogą korzystać z laptopów za darmo, ale muszą o ten sprzęt dbać jak o własny, aby komputer wrócił do szkoły w stanie nadającym się do dalszego użytkowania – wyjaśnił dalej Janusz Stankowiak.

Prezydent zapewnił też, że docelowo, po ustaniu okresu użyczenia, laptopy trafią do pracowni informatycznych w szkołach na terenie miasta.

To niejedyne komputery, które zostały oddane do dyspozycji nauczycieli i uczniów. Każda z placówek użyczyła cały swój sprzęt, którym dysponowała, na czas zamknięcia szkół, aby umożliwić zarówno nauczycielom, jak i uczniom zdalne nauczanie i uczenie się w domach.

fot. Magdalena Dalecka

70 notebooków umożliwi 70 uczniom naukę w trybie zdalnym w domu.