Nowy skarbnik miasta

Na LVI sesji Rady Miasta radni odwołali Dariusza Denisa ze stanowiska skarbnika miasta, a na jego miejsce powołali Ewę Kendzierską-Błyskal.

Dariusz Denis pełnił funkcję Skarbnika Miasta od 1 listopada 2011 r., wykonując swoje obowiązki w sposób niebudzący zastrzeżeń, czego dowodem były m. in. pozytywnie zaliczone kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne instytucje finansowe, jak i udzielone prezydentom absolutoria za poszczególne lata.

Ewa Kendzierska-Błyskal

20 sierpnia 2018 r. Dariusz Denis złożył prośbę o odwołanie go z pełnionej funkcji oraz rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia br.

Pan Dariusz otrzymał propozycję objęcia ważnego stanowiska w instytucji bankowej, dlatego złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, aby mieć możliwość objęcia stanowiska z dniem 1 września 2018 r.

– Żegnam Pana dzisiaj z żalem, ale rozumiem tę decyzję. Mogę tylko powiedzieć, że przedsiębiorcy korzystają z tego, co w samorządzie najlepsze – mówił prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.

Rada Miasta powołała na nowego skarbnika Ewę Kendzierską-Błyskal. Pani Ewa od 1995 r. pracuje w Urzędzie Miasta Starogard Gdański na stanowisku zastępcy skarbnika.

– Pan Prezydent i Radni, powierzając mi obowiązki Skarbnika Miasta Starogard Gdański, obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem. Wszystkie zadania będę wykonywała zgodnie z przepisami prawa oraz moją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem – powiedziała Ewa Kendzierska-Błyskal.

Fot. Magdalena Dalecka

Od lewej: Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Dariusz Denis, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl