Nowy radny dołączył do Rady Miasta

25 sierpnia, podczas XXXVII sesji Rady Miasta ślubowanie radnego złożył Piotr Szulc. Zastąpił Marka Konkolewskiego, który 28 kwietnia złożył rezygnację z funkcji radnego Rady Miasta Starogard Gdański. Były i nowy radny w wyborach samorządowych w 2018 roku startowali z tej samej listy wyborczej Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.


28 kwietnia br. Marek Konkolewski zrezygnował z funkcji radnego w Radzie Miasta Starogard Gdański. Komisarz Wyborczy postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r. stwierdził wygaśniecie jego mandatu. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Warunek ten spełnił Piotr Szulc. Tym samym został wskazany przez Komisarza Wyborczego na miejsce Marka Konkolewskiego. Nowy radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego na XXXVII sesji w dniu 25 sierpnia br. złożył ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Piotr Szulc pełnił funkcję radnego Rady Miasta Starogard Gdański w latach 2014-2018. Był członkiem Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. Jest więc doświadczonym, zasłużonym i znanym samorządowcem, zwłaszcza w swoim okręgu wyborczym nr 3.

Nowo zaprzysiężonemu radnemu życzymy sukcesów w sprawowaniu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl