Nowy komendant starogardzkiej policji

Nowym komendantem Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim został podinspektor Adam Bork. 30 października uroczyście odebrał powołanie. Gratulacje złożył mu m.in. Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

– Myślę, że w Starogardzie Gdańskim nadal będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Życzę tego wszystkim mieszkańcom oraz Panu, Panie Komendancie. Tak, jak robiłem to wielokrotnie, deklaruję daleko posuniętą współpracę z Komendą Powiatową Policji. Zawsze wspieramy się nawzajem, bo dla samorządu Starogardu Gdańskiego bezpieczeństwo zawsze było i jest priorytetem – powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim podinsp. Adam Bork odbiera gratulacje od Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka.
Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim podinsp. Adam Bork odbiera gratulacje od Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka.

Objęcia nowego stanowiska podinsp. Adamowi Borkowi pogratulował także Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. – Przed chwilą z ogromnym wzruszeniem patrzyłam jak Pana Komendanta żegnali współpracownicy z komendy w Kościerzynie. Widać było w tym bardzo dużo gestów przyjaźni. Pamiętam jak na początku mojej drogi zawodowej na Pomorzu zatwierdzałem nominację Adama Borka na stanowisko Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Tam swoją funkcję pełnił Pan doskonale. Myślę, że w Starogardzie Gdańskim będzie tak samo – mówił generał Andrzej Łapiński.

Gratulacje od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego. 

– Bardzo dziękuję za zaufanie oraz powołanie na nowe stanowisko. Jego objęcie jest dla mnie zaszczytem. Zapewniam, że zadbam o dalszy dobry i efektywny poziom swojej służby oraz funkcjonowania naszej jednostki – podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim podinsp. Adam Bork.

Adam Bork służbę w Policji pełni od 1991 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Ukończył także Szkolenie dla Absolwentów Szkół Wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 15 lutego 2020 r. był Komendantem Powiatowym Policji w Kościerzynie. Otrzymał Krzyż Zasługi za Dzielność, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a także Złotą Odznakę Zasłużony Policjant.

Fot. Małgorzata Rogala