Nowość w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim z przyjemnością informuje, że od dnia 1 października 2018 r. będzie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym centrum. Świadczenia będą finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wskazaniem do leczenia są:
– Zaburzenia lękowe i depresyjne
– Nerwice natręctw
– Zaburzenia funkcjonowania wynikające z ciężkiego stresu
– Zaburzenia odżywiania
– Zaburzenia snu
– Zaburzenia nawyków i popędów.

– Od Pacjenta wymagamy potwierdzenia uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania od specjalisty psychiatry, neurologa, traumatologa lub prowadzącego lekarza rodzinnego. O ostatecznej kwalifikacji i czasie przyjęcia będzie decydować lekarz oddziału. Konsultacje psychiatryczne będą udzielane od 1 października 2018 r. we wtorki w godzinach 9:30–13:30 – mówi Anna Tomaszewska, zastępca kierownika SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

Wstępnej rejestracji można dokonać od września 2018 r. pod nr tel. 58 56 294 93 w godzinach 8:00–15:00 lub osobiście w rejestracji Centrum przy ul. Chopina 9 w Starogardzie Gdańskim.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl