Nowi dyrektorzy wybrani

Magdalena Wąsowicz i Arkadiusz Kobierzyński to przyszli dyrektorzy szkół podstawowych: Nr 8 (dawne Gimnazjum nr 1) oraz Nr 1. Nową dyrektorką Miejskiego Przedszkola NR 5 została Magdalena Dzienniak. W czwartek, 8 czerwca 2017 roku prezydent Janusz Stankowiak wręczył im nominacje na nowe stanowiska.

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego w kwietniu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych Nr 1 i Nr 8 oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 spośród 9 kandydatów dwunastoosobowa komisja w głosowaniu tajnym wybrała trzech: Arkadiusza Kobierzyńskiego, Magdalenę Wąsowicz i Magdalenę Dzienniak. Wybrani kandydaci na dyrektorów 8 czerwca odebrali z rąk prezydenta Janusza Stankowiaka nominacje.

– Powierzam Państwu te nowe funkcje i jednocześnie serdecznie gratuluję, że pokazaliście się z najlepszej strony – powiedział prezydent.

Magdalena Wąsowicz od nowego roku szkolnego – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 – odbiera nominację od prezydenta Janusza Stankowska.

Dla nauczycieli i uczniów dawnego Gimnazjum Nr 1, które w wyniku reformy oświatowej od nowego roku 2017/2018 zostanie przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawowa Nr 8, niewiele się zmieni. Dyrektorem szkoły pozostanie Magdalena Wąsowicz, która zarządza tą placówką od 2002 roku. Obecna i przyszła dyrektor jest dyplomowanym pedagogiem ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą. W szkole pracuje ponad 30 lat, w tym na stanowisku dyrektora 21 lat. Swoją koncepcję kierowania szkołą opiera przede wszystkim na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy uczniem, nauczycielem, rodzicem i całym lokalnym środowiskiem. Jak twierdzi edukacja to inwestycja w teraźniejszość ucznia, aby lepiej rozumiał świat, innych i samego siebie, w jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, które pozwolą mu na samorealizację zgodnie z jego potrzebami.
– Będę przede wszystkim dalej podtrzymywać życzliwą i przyjazną atmosferę w szkole, która opiera się na gwarancji bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu oraz kulturze osobistej, tak nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców – powiedziała Wąsowicz.

Arkadiusz Kobierzyński wybrany dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 odbiera gratulacje od naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  Agnieszki Buczyńskiej

Arkadiusz Kobierzyński to nauczyciel historii i teoretycznych przedmiotów zawodowych z 10 letnim stażem pracy w Technikum im. Gen. Józefa Hallera w Owidzu oraz szkołach dla dorosłych. W 2007 roku ukończył Wydział Filologiczno-Historyczny na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra historii. Posiada dyplom ukończenia podyplomowych studiów: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” oraz Polityka i zarządzanie oświatą”. Od nowego roku szkolnego będzie zarządzał jedną z największych i najbardziej wymagających szkół w Starogardzie – Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 przy ul. Zblewskiej 18, do której zostanie włączone obecne Gimnazjum Nr 3.
– Nie boje się wyzwań, zwłaszcza w konfrontacji ze współczesnymi zmianami w oświacie – powiedział przyszły dyrektor „jedynki”. – Moim zdaniem dyrektor to osoba, która łączy w sobie funkcje lidera i dobrego menadżera. W czasach, gdy szkoła nieustannie się zmienia, gdzie pojawiają się nowe tendencje oraz perspektywy edukacyjne, kiedy do czynienia mamy z nowym innym od poprzedniego pokoleniem uczniów i nauczycieli, dyrektor musi być nie tylko przewodnikiem i przywódcą, ale też zdyscyplinowanym ekonomistą. Zamierzam tworzyć nowoczesną  szkołę, która przygotuje młodego człowieka do życia i twórczego rozwoju, opartego na zasadach i wartościach.

Magdalena Dzienniak nowa dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 odbiera kwiaty od wiceprezydenta Macieja Kalinowskiego

Z kolei nową dyrektorką Miejskiego Przedszkola Nr 5 została Magdalena Dzienniak, która od 2006 roku pracuje w przedszkolu jako nauczycielka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim skończyła również podyplomowe studia w zakresie neurologopedii, a także zarządzanie oświatą. Nowe zadanie traktuje bardzo poważnie. Jako osoba kreatywna i twórcza zamierza poszerzyć ofertę zajęć dla przedszkolaków, unowocześnić bazę dydaktyczną i zmotywować nauczycieli do jeszcze większego wysiłku i pracy na rzecz najmłodszych. Kieruje się w życiu zasadą, że nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać.
– Zawsze poszukuje rozwiązań. Wierzę, że wystarczy do tego odrobina dobrej woli, zaangażowanie i współpraca całego zespołu. Dlatego zamierzam stworzyć przedszkole wyjątkowe, w którym priorytetem będzie rozwój dziecka. Wspólnie z nauczycielkami skupimy się na poszukiwaniu mocnych stron maluchów oraz odkrywaniu ich potencjału poprzez odpowiednie zajęcia, motywację i zachętę do kreatywnego i twórczego działania, a także naukę asertywności. Będę zachęcać pedagogów do wprowadzania różnorodnych innowacji, doceniać ich pomysły i promować ludzi otwartych na nowatorstwo, którzy potrafią słuchać i rozumieć potrzeby dziecka – powiedziała nowa dyrektor przedszkola.

Nominacje przyznane zostały na okres 5 lat do 31 lipca 2022 roku.

Od lewej: prezydent Janusz Stankowiak, Arkadiusz Kobierzyński, Magdalena Dzienniak, Magdalena Wąsowicz, Wiceprezydent Maciej Kalinowski