Po nowemu na ul. Kościuszki. Zmiana organizacji ruchu

Mieszkańcy Starogardu mają nową, szerszą i nowocześniejszą ulicę w centrum miasta. Dobiegła końca przebudowa pierwszego odcinka ulicy Kościuszki od zjazdu z ronda z ul. Lubichowską do skrzyżowania z ul. Pomorską. Wraz ze zmianą jej wizerunku zmieniła się obowiązująca dotychczas organizacja ruchu.

Od listopada starogardzianie jeżdżą po nowo przebudowanej ulicy Kościuszki. Wraz ze zmianą jej wyglądu zmieniły się zasady ruchu, które dotychczas obowiązywały. Kierowcy winni zwracać uwagę na znaki drogowe i nie jeździć „na pamięć” według starych przyzwyczajeń, ani parkować aut w miejscach, w których teraz jest to niedozwolone. Również piesi winni dostosować się do nowych zasad.

Zmiany w organizacji ruchu na Kościuszki

Na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II przy kinie Sokół zainstalowano sygnalizację świetlną. Tam też podobnie jak na skrzyżowaniach img_0733z ulicami: Paderewskiego i Jana III Sobieskiego pojawiły się dodatkowe pasy dla skręcających w lewo. W rejonie tych skrzyżowań wprowadzona została linia ciągła oddzielająca pasy ruchu, której nie wolno przekraczać. Jest mniej przejść dla pieszych, ale te, które funkcjonują, wyposażono w wysepki, ułatwiające pieszym bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonymi przejściami jest niedozwolone.img_0762popr

 

Po lewej stronie ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Lubichowskiej do ul. Krzywej oraz od ul. Sobieskiego do ul. Pelplińskiej biegnie oddzielna ścieżka rowerowa. W związku z tym nie wolno w tych miejscach ani parkować samochodów, ani spacerować. Piesi mogą poruszać się lewą stroną ulicy Kościuszki od ul. Paderewskiego do ul. Sobieskiego po tzw. ciągu pieszo-rowerowym.

 

Zmienił się układ ruchu na ulicy Krzywej. Na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Kościuszki dopuszczono ruch dwukierunkowy. Dzięki temu img_0743-poprmożliwy jest m.in. wyjazd z parkingu przy Starostwie Powiatowym bezpośrednio na ulicę Kościuszki. Na tym odcinku po obu stronach drogi obowiązuje zakaz zatrzymywania się! Zmienił się także kierunek ruchu na drodze przy Centrum Biznesu Szwarc. Nie można wjeżdżać do Centrum bezpośrednio z Alei Jana Pawła czy od strony ul. Lubichowskiej ani wyjeżdżać stamtąd bezpośrednio na ul. Kościuszki. Wjazd do Centrum jest możliwy tylko od ul. Kościuszki (jadąc od strony ul. Jana III Sobieskiego), a wyjazd ulicą Rycerską i Krzywą na ul. Kościuszki lub na ul. Chojnicką.

Wjazd na Pasaż Handlowy tylko od strony Sądu

Na tzw. pasażu przy więzieniu nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy od ul. Kościuszki do ul. Pomorskiej. Jednakże wjazd w tę uliczkę możliwy jest tylko i wyłącznie od strony Sądu Rejonowego. Niedozwolony jest skręt w lewo na pasaż od ul. Sobieskiego czy od ul. Pelplińskiej.

Gdzie wolno, a gdzie nie wolno parkować

Po przebudowie na ulicy Kościuszki można zatrzymywać się i parkować samochody tylko w wyznaczonych i oznakowanych zatokach parkingowych. Parkingi znajdują się przy Prokuraturze, bloku Spółdzielni Mieszkaniowej między ul. Sobieskiego i Paderewskiego (parking płatny – strefa płatnego parkowania) oraz na odcinku od ul. Sobieskiego do Pelplińskiej (po prawej stronie jadąc do ul. Pelplińskiej). Niedozwolone jest zatrzymywanie i postój pojazdów na odcinkach, gdzie ustawiono pionowe znaki zakazu (zakaz obejmuje również chodniki), na wysokości linii ciągłej, na długości odcinków, gdzie jest segregacja ruchu (lewoskręty), na skrzyżowaniach, przed przejściami dla pieszych, na chodnikach, ścieżkach rowerowych (odcinek od ul. Pelplińskiej do ul. Sobieskiego), w zatokach autobusowych oraz wjazdach na posesje. Niedopuszczalne jest także parkowanie na placu przed kinem Sokół przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Al. Jana Pawła II. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w wielu miejscach pojawiły się słupki ograniczające możliwość parkowania i prawdopodobnie pojawią się dodatkowe.

img_0765popr

Wzmożona kontrola drogowa

Informujemy, że zarówno policja jak i Straż Miejska będą na bieżąco kontrolować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców i pieszych. W przypadkach drastycznego ich łamania i stwarzania niebezpiecznych sytuacji, służby porządkowe nakładać będą mandaty karne. Szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe parkowanie.