Nowe stawki za parkowanie. Większa rotacja

Rada Miasta na sesji w dniu 27 listopada br. zatwierdziła wyższe stawki opłat za parkowanie w Stargardzie Gdańskim. Rozszerzono Strefę Płatnego Parkowania oraz wyznaczono na terenie miasta dwa parkingi niestrzeżone płatne. Ma to zwiększyć dostępność miejsc postojowych w pobliżu centrum Starogardu.

Nowo wyznaczana Strefa Płatnego Parkowania (SPP) obejmie obszar ograniczony ulicami: Kanałową, Olimpijczyków Starogardzkich, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką i rzeką Wierzycą oraz ulicą Gen. J. Hallera. Dodatkowo około 110 miejsc postojowych, 55 przy ul. Olimpijczyków i 65 w pobliżu Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera zostanie objętych strefą płatnego parkowania..
Załącznik → mapa https://starogard.pl/wp-content/uploads/2019/11/mapa-SPP.jpg

Płatne parkingi niestrzeżone będą funkcjonować przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury (SCK) i na terenie Parku Nowe Oblicze (PON) oraz przed Ratuszem na Rynku.
Załącznik →  mapa – SCK i PNO
Załącznik → mapa – Rynek

Zmiany

Zmianie ulegną dotychczasowe opłaty za parkowanie w mieście.

• W SPP minimalna stawka za pierwsze pół godziny parkowania wyniesie 1 zł, każda kolejna rozpoczynająca się godzina postoju będzie kosztować 2 zł.
• Przed Ratuszem opłata za pierwsze pół godziny wyniesie 1,5 zł, a każda kolejna rozpoczynająca się godzina postoju będzie kosztować 3 zł.
• Przed SCK i na ternie PNO pierwsze pół godziny postoju będzie bezpłatne, a za kolejną rozpoczynającą się godzinę zapłacimy 2 zł.

– Wszystkie wyznaczone tereny płatnego parkowania charakteryzuje duże natężenie ruchu z minimalną rotacją parkujących pojazdów – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki. – Mieszkańcy często zostawiają na tych parkingach auta na kilka godzin, co blokuje dostęp do znajdujących się w ich pobliżu lokali usługowych, sklepów, zakładów itp. dla większej liczy mieszkańców. Nowe wyższe stawki opłat za parkowanie w mieście ma zwiększyć tę rotację. Zależy nam na tym, aby zwiększyła się dostępność miejsc postojowych zwłaszcza w centrum Starogardu – wyjaśnił dalej wiceprezydent.

Bez zmian

Płatne parkowanie w SPP i przed Ratuszem obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz.9:00 do godz.18:00. Przed SCK i na terenie PNO za parkowanie płacimy od godz. 9:00 do godz.16:00. W soboty, niedziele i święta opłaty nie są pobierane.

Emeryci i renciści nadal będą korzystać z 50 % rabatu, natomiast nieodpłatnie z wyznaczonych miejsc korzystać mogą inwalidzi, kierujący pojazdem przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Opłata dodatkowa

W przypadku nieopłacenia postoju auta lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. Opłata winna być uiszczona w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. Jeżeli jednak osoba obciążona mandatem zapłaci go w krótszym terminie, otrzyma ulgę. Jeśli mandat otrzymany na parkingu przed SCK i terenie PNO zostanie zapłacony w ciągu 5 dni od daty wezwania do zapłaty, opłata dodatkowa ulegnie zmniejszeniu do 20 zł. Z kolei jeśli mandat otrzymany na parkingu przed Ratuszem lub w SPP zostanie zapłacony w ciągu 24 godzin od daty otrzymania wezwania, opłata dodatkowa wyniesie 15 zł.

SPP oraz parkingi niestrzeżone płatne obsługuje Miejski zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.

Zasady korzystania z parkingów płatnych niestrzeżonych określone są w Regulaminach parkingów płatnych niestrzeżonych:
Regulamin – Rynek przed budynkiem Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim
Regulamin SCK i PNO przed Starogardzkim Centrum Kultury i na terenie Parku Nowe Oblicze.

Zmiany zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenie podjętych uchwał w Dzienniku Urzędowym, prawdopodobnie pod koniec grudnia lub z początkiem 2020 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl