Nowe regulacje podatkowe od 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku w Starogardzie Gdańskim będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości. Podatek od środków transportowych nie ulegnie zmianie. Rada Miasta na sesji w dniu 27 września podjęła w tej sprawie stosowne uchwały. Wprowadzone zmiany będą niższe od ogłoszonych przez Ministra Finansów stawek maksymalnych na rok 2024.

Od nowego roku w Starogardzie Gdańskim zapłacimy więcej za podatek od nieruchomości. Nowe stawki będą wyższe o 13 % od stawek maksymalnych obwieszczonych przez ministra finansów na 2023 rok.

Przyczyny nowych regulacji podatkowych

— Kolejna regulacja podatkowa to nastepstwo skutków krysysu ekonomicznego w kraju.  Dwucyfrowa inflacja, wzrost płacy minimalnej, kurczące się wpływy do samorządowych budżetów, wyższe koszty utrzymania czy zwiększenie zadań własnych gmin to tylko kilka czynników mających wpły na finanse Gminy — powiedziała Naczelnik Wydziału Podatków Katarzyna Lutka.  — Wzrost obejmie tylko podatek od nieruchomości. Podatek od środków transportowych pozostanie bez zmian. Ta decyzja ma zachęcać przedsiębiorców do rejestracji aut w Starogardzie Gdańskim i ułatwić im rozwój biznesu – dodała Naczelnik.

Kobieta w marynarce stoi na mównicy przed mikrofonem
Katarzyna Lutka Naczelnik Wydziału Podatków Urzędu Miasta Starogard Gdański

Wyjaśniła, że wyliczenie podatku na kolejny rok nie może przekroczyć górnej granicy wysokości stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Górna granica ustalana jest na podstawie wskaźnika inflacji, podanego przez prezesa GUS jako średniej cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półroczu danego roku. Inflacja za I półrocze 2023 roku wyniosła 15,0%. W związku z czym pod koniec lipca tego roku minister obwieścił górne granice stawek podatkowych na rok 2024. Odpowiadają one  wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu 2023 roku, po zaokrągleniu ich do pełnych groszy w górę.

Przygotowując propozycję nowych stawek dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego, władze miasta wnikliwie przeanalizowały sytuację finansową Gminy.  Ostatecznie Prezydent podjął decyzję o zmianie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie będą to jednak stawki maksymalne.

— Stawki w podatku od nieruchomości będą niższe od stawek ministerialnych — zapewniła Katarzyna Lutka.  — Ich wzrost wyniesie 13% w stosunku do maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów w ubiegłym roku. To oznacza, że osoba fizyczna za dom o powierzchni 100 merów kwadratowych na działce o powierzchni 1000 metrów kwadratowych zapłaci za podatek o 139 złotych więcej w skali roku. Podatek możemy zapłacić jednorazowo albo w czterech ratach. Wówczas obciążenie wzrośnie o 37,75 zł na kwartał – tłumaczyła dalej Naczelnik.

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Wartość stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych od budynków mieszkalnych zmieni się z 0,94 zł na 1,13 zł za 1m2. Stawki od gruntu wzrosną z 0,57 zł do 0,69 zł za 1 m2 powierzchni.

Właścicieli budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązywać będą stawki — 32,52 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, czyi 4,97 zł więcej niż w tym roku, a dla gruntu 1,31 zł za 1 m2, czyli o 22 grosze więcej niż obecnie.

Kilkanaście osób siedzi przy stole. Kobieta za nimi stoi przy mównicy
Obrady sesji Rady Miasta Starogard Gdański w dniu 27 września 2023

– Dla Miasta zastosowana regulacja spowoduje wzrost dochodów o ok. 5 mln zł na rok — tłumaczyła dalej Katarzyna Lutka.

Wpływy z ww. podatków stanowią ważne źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych zadań własnych gminy. Mając to na uwadze, zaproponowana od 2024 roku regulacja  jest konieczna i uzasadniona. Ma zapewnić Gminie zrównoważony rozwój ekonomiczny. Zwłaszcza w kontekście trwającego ciągle kryzysu gospodarczego, który dotyka zarówno gospodarstwa domowe, jak i całe samorządy. Niestety tylko w minimalnym zakresie uwzględnia rosnące zapotrzebowanie na środki budżetowe, umożliwiając realizację tych zadań.

Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Miasta podjęła uchwałę 11 głosami „za”.  Czterech radnych wstrzymało się od głosu, czterech było przeciw. Jedna osoba była nieobecna, jedna nie brała udziału w głosowaniu. 

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11 głosami „za”. Czterech radnych wstrzymało się od głosu i czterech było przeciw.