Nowe regulacje podatkowe

Od 1 stycznia 2022 roku w Starogardzie Gdańskim będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Rada Miasta na sesji w dniu 28 września podjęła uchwały zwiększające stawkę podatku od nieruchomości do górnej stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów na koniec lipca 2020 roku, a stawkę podatku od środków transportu do stawki minimalnej.

Od nowego roku 2022 stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrosną w granicach 10 – 20%. Mimo przyjętych nowych regulacji Starogard Gdański dalej zaliczać się będzie do grupy miast i gmin z najniższymi podatkami w regionie.

Od 2016 roku władze miasta nie zmieniały wysokości opłat podatku od nieruchomości, w związku z czym stawki obowiązujące obecnie w Starogardzie Gdańskim znacząco odbiegają od tych, które obowiązują w innych miastach. Stawki podatku od środków transportowych w roku 2017 zostały wręcz obniżone i obecnie są jednymi z najniższych w powiecie starogardzkim.

– Utrzymanie niskich stawek podatku od środków transportowych miało być zachętą dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w branży transportowej, do rejestracji pojazdów w Starogardzie Gdańskim. Niestety zastosowana ulga nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Niskie stawki nie zachęciły przedsiębiorców z innych gmin do rejestrowania pojazdów w naszym mieście. W 2016 roku, przed podjęciem uchwały o obniżce opłaty podatku od środków transportowych, w systemie zarejestrowanych było 835 pojazdów, obecnie jest ich 812 – tłumaczy Naczelnik Wydziału Podatków Katarzyna Lutka.

Katarzyna Lutka – Naczelnik Wydziału Podatków szczegółowo omówiła zakres planowanego zwiększenia opłat i ich uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że wpływy z ww. podatków stanowią ważne źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych zadań własnych gminy, wzrost inflacji, skutki finansowe dodatkowych zadań narzuconych Miastu przez rząd, rządowe decyzje związane z planem wprowadzenia projektu pn. „Polski Ład”, w ramach którego podatek PIT zostanie obniżony o ok. 12 mln zł dla gmin wielkości Starogardu Gdańskiego, zaproponowana regulacja stawek podatkowych jest konieczna i uzasadniona. Uwzględnia w minimalnym zakresie rosnące zapotrzebowanie na środki budżetowe w związku z obecną sytuacją gospodarczą, umożliwiając realizację tych zadań.

Władze miasta zaproponowały podniesienie stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych od budynków mieszkalnych z 0,72 zł za 1m2 powierzchni użytkowej do 0,85 zł, a od gruntu z 0,45 zł do 0,52 zł za 1 m2 powierzchni. Dla mieszkańców to oznacza, że od 1 stycznia 2022 roku za nieruchomość o powierzchni użytkowej 153 m2 zapłacą rocznie nie 110 zł ale 130 zł, czyli o 20 zł więcej. W przypadku gruntu dla powierzchni 600 m2 podatek wzrośnie o 42 zł na rok. Łącznie mieszkaniec zapłaci o 62 zł więcej podatku na rok. Właścicieli budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązywać będzie stawka 24,84 zł 1 m2 powierzchni użytkowej, czyi ok. 10% więcej niż w tym roku. Dla Miasta zastosowana regulacja spowoduje wzrost dochodów o ok. 2 mln zł. na rok.

W przypadku podatku od środków transportowych maksymalna stawka ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2022 wynosi 912 zł dla pojazdów powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie. W Starogardzie dotychczas obowiązuje stawka 72 zł. Po zastosowanej regulacji wzrośnie do 84 zł., co stanowić będzie niecałe 10% stawki maksymalnej. Dla pojazdów powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie podatek wyniesie 120 zł, a dla pojazdów powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 132 zł. Dla miasta zastosowana regulacja oscylującą na poziomie 20 % w górę przyniesie wzrost dochodów o ok. 100 tys. zł przy ponad 200 mln zł budżecie. Mimo zwiększenia opłaty Starogard Gdański nadal będzie miastem atrakcyjnym dla przedsiębiorców, którzy zechcą zarejestrować swój pojazd w naszym mieście.