Nowe plany zagospodarowania

Do 5 czerwca można składać wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Bohaterów Getta i Kociewskiej oraz dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.

Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 05.06.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl