Nowe nazwy ulic

Pogodna i Gwiaździsta to dwie nowe nazwy ulic na mapie Starogardu Gdańskiego. Uchwałę o nazwaniu dróg gminnych w mieście podjęła jednomyślnie Rada Miasta na sesji w dniu 22 grudnia.

Komisje, Kultury i Promocji Miasta oraz Infrastruktury Gospodarki Miejskiej i Środowiska ze starogardzkiego magistratu, zaopiniowały oba projekty pozytywnie. Nowe nazwy ulic nawiązują do nazw najbliżej położonych ulic w tym rejonie, tj. do istniejącej ulicy Słonecznej oraz ulicy Księżycowej, odnoszących się do zjawisk pogodowych.

ul. Pogodna
ul. Gwiaździsta

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl