Nowe mieszkania socjalne dla starogardzian

Pięć starogardzkich rodzin wprowadzi się do nowo wyremontowanych mieszkań socjalnych w pierwszym półroczu 2017 roku. Lokale mieszkalne powstaną w wyniku przebudowy i remontu istniejących w zasobie Gminy budynków. Koszt inwestycji wyniesie niecałe 835 tys. zł. 40 % tej kwoty pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki przebudowie budynków, których Gmina jest właścicielem,  do zasobu komunalnego miasta trafi 5 nowych lokali. Dwa mieszkania, – pokój z kuchnią o powierzchni 37 m2 oraz dwa pokoje z kuchnią i aneksem jadalnym o powierzchni 56 m2 powstaną z podziału lokalu mieszkalnego na ul. Chojnickiej 71. Na ul. Tczewskiej 22b lokal użytkowy zostanie przekształcony w mieszkalny. W ten sposób miasto wygospodaruje 50 m² powierzchni mieszkalnej. Dodatkowo przy ul. Kanałowej 15 i Skarszewskiej 7G zostaną wydzielone dwa mieszkania na poddaszach. Jedno o powierzchni 33 m², drugie – 85,5 m². Wyremontowany zostanie też dach budynków. Koszt przebudowy i remontu wszystkich lokali wyniesie 835 tys. zł, przy czym 40 % tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Obecnie w Starogardzie około 120 rodzin czeka na przydział lokalu mieszkalnego – mówi Przemysław Biesek-Talewski, zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych. – Mając na uwadze to ogromne zapotrzebowanie mieszkańców Starogardu Gdańskiego na mieszkania socjalne złożyliśmy w ubiegłym roku do BGK cztery wnioski o dofinansowanie przebudowy i remontu budynków, będących w zasobie gminy. Złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu pozyskaliśmy do budżetu ponad 300 tys. zł na remont pięciu lokali.

BGK od lat wspiera jednostki samorządu terytorialnego, oferując im kompleksowy zestaw nowoczesnych usług bankowych, które spełniają specyficzne potrzeby samorządów. Jednym z takich programów finansowych, skierowanych do jednostek samorządowych, jest Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Celem tego programu jest pomoc samorządom w realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia lokali mieszkalnych najuboższym mieszkańcom. Jest on realizowany przez BGK w formie bezzwrotnego dofinansowania projektów budowlanych lub remontowych oraz kupna lokali bądź budynków.

Dzięki pozyskanym pieniądzom już w marcu ogłoszone zostaną przetargi, a na przełomie kwietnia i maja ruszą roboty budowlane.

– To pierwszy krok do zwiększenia zasobu lokali socjalnych i komunalnych naszego miasta. Przygotowujemy dokumentację dla nowego budynku z sześcioma lokalami socjalnymi. Przymierzamy się także do budowy nowych budynków komunalnych. Dla wszystkich inwestycji chcemy uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Liczymy też na zapowiadane przez rząd nowe formy wsparcia budowy mieszkań socjalnych i komunalnych – dodaje wiceprezydent.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl