Nowe miejsce do nauki i zabawy dla 75 przedszkolaków w Starogardzie

Miejsce dla 75 przedszkolaków i praca dla 6 nauczycieli może pojawić się w filii Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6, która mieści się w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Sienkiewicza.  W porozumieniu z Gminami Starogard Gdański i Bobowo miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc nauki i zabawy w szkołach i przedszkolach. Rozstrzygnięcie 31 sierpnia.

DSC_3012Filia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 „Modraczek” to tylko jedna z 8 placówek objęta projektem „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Starogardu Gdańskiego”. Projekt prowadzi Gmina (Wiejska) Starogard Gdański. 14 kwietnia razem z partnerami: Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Bobowo oraz Fundacją Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie inwestycji. Do 31 sierpnia br. Urząd rozstrzygnie konkurs i wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie. 14 kwietnia wójtowie Stanisław Połom i Sylwester Patrzykąt, prezydent Janusz Stankowiak oraz Prezes Zarządu Fundacji, Marek Ejsmont, podpisali specjalne porozumienie w tej sprawie.

Inwestycja zakłada nowe miejsca do nauki i zabawy w trzech przedszkolach i pięciu szkołach na terenie miasta i gmin Starogard Gdański i Bobowo. Nowe oddziały mają powstać w Przedszkolu Publicznym w Kokoszkowach, Bobowie i Starogardzie Gdańskim (filia Przedszkola Publicznego Nr 6 przy PSP 4) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Rokocinie, Rywałdzie, Trzcińsku, Jabłowie, Suminie i Bobowie. W sumie 12 nowych oddziałów i 232 miejsc dla przedszkolaków. W związku z tym przewiduje się też zatrudnienie 17 nowych nauczycieli.

W Starogardzie Gdańskim w filii „Modraczka” planowane są trzy sale, korytarz łączący je z szatnią oraz pomieszczenia sanitarne. Pomieszczenia mają być wyposażone w nowe meble i niezbędne materiały dydaktyczne. To pozwoli na przyjęcie dodatkowo 75 dzieci i zatrudnienie 6 nowych nauczycieli. Większość kosztów przedsięwzięcia ma pokryć Unia Europejska.

To jednak nie wszystkie zalety wspólnej inicjatywy trzech gmin i fundacji dla mieszkańców. Projekt przewiduje finansowanie konkretnych zadań i zajęć dla przedszkolaków. M.in. planowane są wycieczki dla dzieci, dodatkowe zajęcia nauki języka obcego oraz zajęcia rozwijające dziecięcą kreatywność. Poza tym w programie przewidziane są także zajęcia logopedyczne. Nauka odbywać się będzie między innymi z wykorzystaniem komputerów i sprzętu multimedialnego.

Projekt skierowany jest nie tylko do dzieci, ale również spełnia oczekiwania nauczycieli, którzy będą mieli wiele okazji by podnieść swoje umiejętności pedagogiczno – wychowawcze. Poza szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje kadry, projekt ma umożliwić nauczycielom podjęcia studiów podyplomowych z zakresu nauki języka angielskiego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Starogard Gdański, Gminę Miejską Starogard Gdański i Gminę Bobowo, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z działania Edukacja przedszkolna. Wartość przedsięwzięcia to niecałe 7 mln zł, przy czym 85% tych kosztów, czyli prawie 6 mln zł, pochodzić będzie z funduszy unijnych.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl