Nowe inwestycje w Starogardzie. Efekt dobrej współpracy z innymi zarządcami dróg

Modernizacja ulicy Pelplińskiej z rondem na skrzyżowaniu z ulicą Pomorską i ścieżka rowerowa do Stada Ogierów to niektóre z planów miasta na najbliższe lata. Władze realizują je w ścisłej współpracy z Zarządem Województwa i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Do 2018 mieszkańcy powinni odczuć pierwsze pozytywne efekty tej współpracy.

Ulice w Starogardzie Gdańskim to nie tylko drogi gminne, którymi zarządza miasto. Przez Starogard przebiega droga krajowa nr 22 (ulice: Zblewska, Władysława Jagiełły, Gen. Wł. Sikorskiego i A. Mickiewicza) oraz droga wojewódzka nr 222 (ulice: Gdańska, Aleja Niepodlegości, Pomorska, Pelplińska). Stanowią one kręgosłup komunikacyjny miasta, dlatego władze samorządowe Starogardu od początku kadencji czynnie angażują się w dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców i kierowców.

Plany dla drogi wojewódzkiej

Władze miasta od dawna rozmawiają z Zarządem Województwa o rozszerzeniu, realizowanego już, unijnego zadania przebudowy dróg wojewódzkich 222 i 229 o ulicę Pelplińską. Obecnie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale za pieniądze miasta powstaje dokumentacja przebudowy tej ulicy na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Pomorskiej. Skrzyżowanie Pomorska – Pelplińska to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Starogardzie. Najprawdopodobniej powstanie tam rondo. Dokumentacja będzie gotowa w połowie przyszłego roku.

– Bardzo nam zależy, aby do przebudowy skrzyżowania doszło w 2018 roku – mówi prezydent Janusz Stankowiak – Pozwoli to ostatecznie rozwiązać problem bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu. Miasto jest gotowe partycypować w pokryciu wkładu własnego dla tego zadania.

Skrzyżowanie ulic Pelplińskiej z ulicą Pomorską – jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Starogardzie ma być przebudowane w 2018 roku.

Ulica Pelplińska to nie jedyna płaszczyzna współpracy miasta i samorządu województwa. Przy udziale finansowym gminy miejskiej powstaje dokumentacja przebudowy ulicy Gdańskiej – od granicy miasta do wiaduktu łącznie z tym obiektem. Miasto przebuduje – w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego” skrzyżowanie ulicy Gdańskiej i Grunwaldzkiej. Trwa również przebudowa skrzyżowania ulic Pelplińskiej i Jabłowskiej, współfinansowana kwotą 600 tys. zł przez samorząd województwa.

– To bardzo ważne inwestycje dla naszego miasta. Tym bardziej chcę podziękować Zarządowi Województwa Pomorskiego za wzorcową wręcz współpracę. Szczególne podziękowania kieruję do odpowiedzialnego za drogi wicemarszałka Ryszarda Świlskiego – mówi dalej prezydent – Udzielona miastu przez samorząd województwa pomorskiego pomoc finansowa na ulicę Jabłowską to głównie jego zasługa.

Zmiany na berlince

Droga krajowa nr 22, która przebiega przez Starogard, to najważniejsza arteria komunikacyjna w mieście. Nie zmieni tego faktu powstanie obwodnicy. Natomiast po oddaniu jej do użytku, zmieni się kategoria drogi (z krajowej stanie się drogą wojewódzką). Nadal będzie jednak jedną z najbardziej eksploatowanych ulic w mieście, dlatego miasto podejmuje ważne działania na rzecz poprawy jej bezpieczeństwa i przepustowości.

Miasto planuje dodatkowy pas ruchu, który w przypadku zamknięcia przejazdu kolejowego pozwoli jadącym prosto (od Jagiełły do Mickiewicza) ominąć rondo.

– 6 grudnia br. spotkałem się z panem Karolem Markowskim, p.o. dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – informuje wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. – Rozmawialiśmy o współpracy miasta i GDDKiA przy realizacji dwóch zadań, które mają poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze krajowej nr 22 w Starogardzie Gdańskim. Po pierwsze chodzi o budowę chodnika połączonego ze ścieżką rowerową do Stada Ogierów. Miasto wykonuje już dokumentację na to zadanie. Ma być gotowa w połowie 2017 roku. Wówczas GDDKiA przejmie projekt, wpisze zadanie na listę swoich inwestycji i jak tylko pojawią się wolne środki, przystąpi do jego realizacji. Drugie zadanie dotyczy skrzyżowania ulic Gen. Sikorskiego oraz Skarszewskiej. Chodzi o budowę dodatkowego pasa ruchu, który w przypadku zamknięcia przejazdu kolejowego pozwoli jadącym prosto (od Jagiełły do Mickiewicza) ominąć rondo – wyjaśnia dalej wiceprezydent. – Ustaliliśmy, że Gmina Miejska zleci w przyszłym roku wykonanie projektu przebudowy tego skrzyżowania w oparciu o warunki wydane przez zarządcę drogi krajowej. Po wykonaniu dokumentacji, podobnie jak w przypadku ścieżki do Stada, GDDKiA przejmie zadanie, wpisze na listę swoich inwestycji i w chwili pojawienia się możliwości finansowych, przystąpi do jego realizacji.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl