Nowe drogi zostaną oddane do użytku w grudniu

Wyremontowana ul. Traugutta oraz nowo wybudowana ul. Powstańców Warszawskich od grudnia będą przejezdne.

Remont za ponad 3 mln zł

Mieszkańcy ul. Traugutta czekali na remont drogi prawie 20 lat. Prace budowlane na ulicy rozpoczęły się 15 czerwca br. Ich realizatorem była firma Strabag. Zakres przebudowy objął odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej o długości 895,54 m wraz z sięgaczem o długości 111,76 m. W ramach zadania wykonano nową jezdnię bitumiczną ze zjazdami do posesji, chodniki oraz ciąg pieszo rowerowy po lewej stronie ulicy. Wykonano również rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 365 581,37 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.477.390,00 zł.

– Zakończenie tej inwestycji to ważne wydarzenie dla mieszkańców miasta, a także udogodnienie dla korzystających z przejazdu przez miasto kierowców – powiedział Przemysław Biesek-Talewski – zastępca prezydenta miasta.

Z chwilą otwarcia drogi zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Krasickiego. Kierowcy jadący ulicą Traugutta będą mieli pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu. Ulica Krasickiego stanie się drogą podporządkowaną.

Nowa droga z nową nazwą za blisko 4 mln zł

Zmiana organizacji ruchu nastąpi również na skrzyżowaniu ulic: Kociewskiej, Skalskiego i Powstańców Warszawskich. Pierwszeństwo przejazdu będzie obowiązywało na ulicy Kociewskiej, a na ulicy Skalskiego pojawi się znak „Stop”. To skutek budowy nowej ulicy.

Nowy 650 metrowy odcinek jezdni bitumicznej powstał pomiędzy ulicą Kociewską a ulicą Bohaterów Getta. Ulicę Powstańców Warszawskich wybudowała firma ROKA Budownictwo ze Starogardu zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami Gminy. Spółka w okresie od początku stycznia br. do 10 listopada wykonała:
1. kanalizację sanitarną o długości ok. 1416 m. z kompletną przepompownią ścieków,
2. kanalizację deszczową o długości ok. 1371 m z zespołem urządzeń podczyszczających,
3. wodociąg długość ok. 750 m,
4. oświetlenie drogowe o długości ok. 650 m,
5. nawierzchnię bitumiczną o długości – ok. 650 m z chodnikiem po jednej stronie oraz chodnikiem i ścieżką rowerową po drugiej stronie.

O nazwie nowej ulicy zadecydowała Rada Miasta na sesji w dniu 30 września br. Radni upamiętnili w ten sposób bohaterstwo uczestników walki zbrojnej przeciw okupantowi niemieckiemu. Nazwa wpisuje się do klucza nazw ulic przyjętych w tym rejonie, związanych z okresem II wojny światowej.

Inwestycja ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na tym terenie i ułatwić jego zagospodarowanie.
Budowa nowej drogi kosztowała 3 735 965,47 zł. Droga została zrealizowana w 100 proc. ze środków budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.