Nowe ceny biletów autobusowych

Od 1 grudnia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim obowiązywać będą nowe ceny biletów. Za jednorazowy przejazd autobusem miejskim bez ulgi zapłacimy 3,40 zł.

Od 1 grudnia br. za przejazd autobusem miejskim zapłacimy jednorazowo 3,40 zł, czyli o 60 groszy więcej niż dotychczas. Bilet ulgowy będzie kosztował 1,70 zł, a za przewóz psa lub bagażu zapłacimy również 3,40 zł.

Decyzja w sprawie ustalenia nowych cen biletów za usługi komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim zapadła na sesji Rady Miasta w dniu 28 września br. Nowe ceny biletów są skutkiem spadku liczby użytkowników komunikacji miejskiej spowodowanym pandemią koronawirusa przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności zakładu budżetowego, jakim jest Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. Ostatnia zmiana cen biletów miała miejsce 11 lat temu – 1 stycznia 2020r. Od tego czasu znacznie zwiększyły się koszty prowadzonej przez Zakład działalności, w tym koszty pracownicze, ceny paliwa etc.

Bilety jednorazowe o nominałach obecnie obowiązujących tj. 2,80 zł i 1,40 zł nie stracą swojej ważności po wejściu w życie Uchwały. W kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji bilety będzie można wymienić na nowe wpłacając różnicę wynikającą ze wzrostu cen biletów.

Opłata za ogólnodostępne bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkie dni miesiąca wynosić będzie:
– bilet okresowy sieciowy (na wszystkie linie) – pełnopłatny 104 zł
– bilet okresowy sieciowy (na wszystkie linie) – ulgowy 52 zł

Dodatkowo na podstawie przyjętej przez Radę Miasta uchwały uprawnienia do przejazdów bezpłatnych otrzymują osoby będące zasłużonymi dawcami przeszczepu oraz dawcy przeszczepu na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego fakt bycia dawcą wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl