Nowa sieć szkół zatwierdzona

W nowym roku szkolnym w Starogardzie działać będzie 6 ośmioletnich szkół podstawowych. Granice obwodów nie ulegną zmianie, z wyjątkiem obwodu PSP nr 4, który podzielony zostanie na dwa odrębne: SP 4 i SP 8, utworzonej na bazie obecnego PG nr 1. 8 lutego, na specjalnej sesji Rady Miasta, radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie ustalenia nowej sieci szkół.

Aktualnie w Starogardzie działa 5 szkół podstawowych, w których uczy się 3202 uczniów oraz 4 gimnazja z liczbą 1460 uczniów. Po wygaszeniu gimnazjów w naszym mieście będzie funkcjonowało 6 ośmioletnich szkół podstawowych. Obecni uczniowie wszystkich gimnazjów będą kontynuować naukę w dotychczasowych budynkach, natomiast pracownicy tych szkół od 1 września 2017 roku staną się pracownikami szkół podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne (aż do ostatecznego wygaszenia, czyli do czerwca 2019 r.). W związku z tym PSP nr 1 funkcjonować będzie w dwóch budynkach, swoim dotychczasowym oraz w budynku obecnego PG nr 3; PSP nr 3 również w dwóch (w dotychczasowym oraz w budynku PG nr 2); PSP nr 8 także w dwóch budynkach (w dotychczasowej siedzibie PG nr 1 oraz filii PSP nr 4); PSP nr 2 i PSP nr 4 stają się samodzielnymi ośmioletnimi podstawówkami. Zespół Szkół Publicznych w Żabnie, z mocy ustawy, zostanie przekształcony w szkołę podstawową.

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej lub jego przekształcenie nie oznacza zatem fizycznego przenoszenia uczniów tych gimnazjów do budynków szkół podstawowych, do których są wcielane. To zapewni im komfort uczenia się w dotychczasowych warunkach.

Do głosowania nad uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przystąpiło 19 radnych. 12 głosowało „za”. 7 było „przeciw”. Podczas sesji radni zadawali wiele pytań. Zastanawiali się między innymi: Co stanie się z dyrektorami szkół przekształconych? Ilu nauczycieli starci pracę? Jakie koszty poniesie miasto w związku z reorganizacją gimnazjów i dostosowaniem szkół podstawowych do nauki w cyklu ośmioletnim?

Jeśli chodzi o stanowiska dyrektorów, to zgodnie z prawem oświatowym, zarządcą szkoły będzie dyrektor szkoły podstawowej. Jeśli dyrektor gimnazjum będzie w trakcie kadencji, z mocy prawa zostanie jego zastępcą. W przypadku, gdy obu dyrektorom kadencja będzie się kończyła na stanowisko ogłoszony zostanie konkurs.

Co do liczby etatów, wiceprezydent Maciej Kalinowski wyjaśnił, że przez najbliższe dwa lata ilość oddziałów w szkołach nie ulegnie zmianie. Dopiero w roku szkolnym 2019/2020 będzie o 14 oddziałów mniej, co spowoduje redukcję o 21etatów. – Od początku bieżącego roku szkolnego ściśle współpracujemy z dyrektorami szkół w kwestii przygotowania się do tej sytuacji. Zobowiązani są oni do niezatrudniania nowych pracowników, a dociążania godzinami obecnych. Już w roku szkolnym 2017/2018 w życie wejdzie obowiązek przedszkolny dla dzieci od lat 3, więc część nauczycieli zatrudnienie znajdzie w przedszkolach. Wielu z nich już w tej chwili uzyskuje stosowne kwalifikacje. Od września 2017 roku w SP 8 („Mała Czwórka”) naukę rozpocznie 75 przedszkolaków. Trzy nowe oddziały przedszkolne powstaną w ramach projektu unijnego „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”. Poza tym w ciągu tych dwóch lat wielu pedagogów nabędzie prawa emerytalne – mówił zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Kalkulację kosztów reorganizacji szkół przygotowują dyrektorzy. Na nasze pytanie w tej sprawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odpowiedziała, że na reorganizację szkół rząd zabezpieczył w budżecie 313 mln zł, w tym 148 mln zł na 2018 r., 243 mln na 2019 r. i 243 mln na 2020 r. Jednakże na razie nie mamy informacji w jaki sposób aplikować o te środki. Musimy czekać na konkretne wytyczne.

Podjęta dzisiaj przez Radę Miasta uchwała intencyjna trafi teraz do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na jej zaopiniowanie. Jeżeli opinia będzie pozytywna, projekt uchwały ponownie trafi, już jako finalna uchwała, pod obrady Rady Miasta, która na jej podjęcie ma czas do 31 marca 2017 roku. Kurator może jednak nie zgodzić się z jej zapisami i wskazać zmiany, które miasto będzie musiało uwzględnić.

Teraz władze Starogardu Gdańskiego, we współpracy z dyrektorami szkół, będą opracowywały arkusze organizacyjne.