Nowa sieć szkół w Starogardzie

Przygotowania do ogłoszonej 16 września 2016 roku reformy edukacji rozpoczęły się w Starogardzie Gdańskim zaraz po wakacjach. Władze miasta w porozumieniu z dyrektorami szkół opracowały nową sieć szkół. Stworzono ją tak, by zapewnić jak największy komfort uczniom i rodzicom, a także by ruch kadrowy w szkołach był jak najmniejszy.

– Samorządy są zobowiązane do realizacji każdej rządowej reformy. Głównym założeniem tej jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych – mówi Maciej Kalinowski, zastępca prezydenta Starogardu ds. społecznych. – Robimy wszystko, by dostosować nową sieć szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego w taki sposób, aby wprowadzone zmiany były jak najmniej uciążliwe dla starogardzian.

Opracowane w ciągu ostatnich miesięcy zmiany dotyczą losów poszczególnych placówek oświatowych, które funkcjonują na terenie miasta Starogard Gdański. Kierunek, który obrały władze miasta zmierza do opracowania takiego sposobu przeprowadzenia zmian, który pozwoli na jednoczesne zachowanie dobrej jakości kształcenia uczniów, zachowanie i ochronę miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz przygotowanie na te zmiany dzieci i rodziców.

Przygotowania do reformy oświatowej

Prace nad nową siecią szkół podzielone były na kilka etapów. Rozpoczęły się od analizy demograficznej roczników 2002 – 2012, granic obwodów i indywidualnych rozmów z dyrektorami szkół. W okresie od października do początku grudnia 2016 roku przedstawiciele samorządu oraz placówek oświatowych uczestniczyli w wielu warsztatach i spotkaniach roboczych. Ich rezultatem było opracowanie założeń nowej sieci szkół wraz z ustaleniem propozycji nowych obwodów.

Kiedy zapadną decyzje?

W pierwszym tygodniu stycznia wstępna koncepcja sieci przedstawiona została dyrektorom szkół, a od początku lutego przez cały tydzień władze miasta będą spotykać się z nauczycielami i rodzicami, którym zaprezentują wstępną wersję opracowanych zmian. Po spotkaniach z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców projekty niezbędnych uchwał zostaną przedstawione Radzie Miasta Starogard oraz przekazane do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty i Związkom Zawodowym. Wcześniej nad projektem pochyli się Komisja Edukacji, po której na specjalnej sesji Rady Miasta ( 1 lutego prezydent złoży wniosek o jej powołanie) radni będą procedować uchwałę intencyjną.

Po uchwaleniu projektu sieci, trafi on do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na przekazanie opinii. Jeżeli opinia będzie pozytywna, projekt uchwały trafi już jako finalna uchwała ponownie pod obrady Rady Miasta, która ma czas na jej podjęcie do 31 marca 2017 roku. Kurator może jednak nie zgodzić się z jej zapisami i wskazać zmiany, które miasto będzie musiało uwzględnić.

Warto przypomnieć, że w Starogardzie działa 5 szkół podstawowych, w których uczy się 3202 uczniów oraz 4 gimnazja z liczbą 1460 uczniów. Po wygaszeniu gimnazjów w Starogardzie będzie funkcjonowało 6 szkół podstawowych.

– Podczas opracowywania koncepcji nowej sieci zależało nam na zagospodarowaniu wszystkich budynków według nowych potrzeb – podkreśla Kalinowski. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zapewnieniu możliwie najniższej zmianowości, która nie tylko zapewni komfort uczenia się uczniów i pracy nauczycieli, ale przede wszystkim wpłynie na mniejszy ruch kadrowy.

Aktualnie trwają intensywne prace w szkołach. Nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice szczegółowo określają swoje potrzeby, tak by dostosować przestrzeń i wyposażenie do nowej sieci. To dotyczy również ruchów kadrowych w placówkach. W lutym i marcu trwać będzie audyt w szkołach oraz ostateczne wycenianie zmian. Na okres wakacyjny zaplanowano konieczne zakupy i inwestycje.

Spotkanie władz miasta z Radą Pedagogiczną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

 

WAŻNE! Do 6 lutego można wysyłać uwagi do propozycji nowej sieci szkół na adres: reformaoswiaty@um.starogard.pl

Jakie zmiany czekają starogardzką oświatę?

Gimnazja propozycje

Obecni uczniowie wszystkich gimnazjów będą kontynuować naukę w dotychczasowych budynkach, natomiast pracownicy tych szkół od 1 września 2017 staną się pracownikami szkół podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne (aż do ostatecznego wygaszenia czyli do czerwca 2019 r.)

Gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 7
Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 3
Gimnazjum nr 3 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1
Gimnazjum nr 4 z mocy ustawy staje się Szkołą Podstawową nr 6

Włączenie formalne gimnazjum do szkoły podstawowej lub jego przekształcenie nie oznacza, zatem fizycznego przenoszenia uczniów tych gimnazjów do budynków szkół podstawowych, do których są wcielane. To zapewni im komfort uczenia się w dotychczasowych warunkach.

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 zostanie przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową nr 7

Szkoły Podstawowe 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami gimnazjalnymi

Zmiany w obwodach szkolnych

W ramach nowej sieci szkół  zmieni się tylko obwód obecnej Szkoły Podstawowej nr 4. Zostanie podzielony na dwa rejony: rejon SP nr 4 i rejon SP nr 7 (dawne Gimnazjum nr 1). Obwody pozostałych szkół podstawowych nr 1,2,3 i 6 pozostaną bez zmian.

– Rządowa reforma systemu oświaty to poważne wyzwanie organizacyjne dla miasta – dodaje wiceprezydent ds. społecznych. – W naszej ocenie przygotowana nowa sieć jest optymalna, ale oczywiście jest to na razie propozycja i jesteśmy otwarci na rozmowy po to, aby zmiany były jak najbardziej korzystne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Cała propozycja nowej siatki starogardzkich szkół w załączniku:

Więcej informacji na stronie:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl