Nowa perspektywa dla śródmieścia Starogardu

Prawie 11,5 mln złotych dofinansowania otrzyma Starogard na rewitalizację Śródmieścia. Kwota 8,5 mln zł przeznaczona będzie na inwestycje, w tym m.in. na modernizację 30 kamienic i przebudowę ulic w południowej części Starego Miasta. Kwota 2,8 mln zł to dofinansowanie funkcjonowania Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny w byłej szkole przy ul. Kościuszki 65. Wartość całego projektu to prawie 16 mln zł. Jego realizacja planowana jest na lata 2018-2020.

Projekt pn. „Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego” znalazł się w gronie tych, którym Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020. Obejmuje dwa zintegrowane ze sobą zadania: infrastrukturalne oraz społeczne. Ich celem jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych z najbardziej zaniedbanych obszarów miasta.

– Nie ukrywam, że bardzo liczyliśmy na tę pomoc z Unii – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak – pozwoli nam ona konsekwentnie realizować plan przebudowy centrum Starogardu, poprawy jego wizerunku oraz warunków życia mieszkańców, zwłaszcza tych najbardziej zdegradowanych obszarów miasta.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny

Jedna z trzech kamienic na Rynku, które zostaną odnowione w ramach  Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego . Wśród wybranych 30 budynków znajdą się budynki przy ul. Paderewskiego, Piłsudskiego, Kościuszki, Hallera, Sobieskiego, Pelplińskiej, Pomorskiej, Chojnickiej, Jagiełły, Owidzkiej i Koziej.

30 budynków otrzyma całkiem nowy wygląd. Ich modernizacja obejmie fundamenty, dach, klatki schodowe, a także elewację. Zagospodarowany zostanie również obszar wokół każdej nieruchomości, czyli podwórka, drogi wewnętrzne, dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe. Wokół budynków urządzona zostanie zieleń, pojawią się ławeczki, kosze na śmieci i inne elementy małej architektury.

Budynek dawnej szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki 65 zostanie przebudowany i przekształcony w Społeczne Centrum Pomocy Rodzinie.

Ważnym elementem tego zadania będzie przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 65. W dawnej szkole nr 5 powstanie Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Na jego funkcjonowanie Gmina otrzyma 95% dofinansowania, czyli 2 850 000 zł. Z własnych środków dołoży jedynie kwotę 150 000 zł. W nowo powstałym Centrum kompleksową pomoc otrzymają rodziny, które mają problemy opiekuńczo – wychowawcze lub nie radzą sobie z uzależnieniami czy przemocą domową, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będzie to placówka wsparcia dziennego, w której będą odbywać się zajęcia opiekuńcze, specjalistyczne i tzw. praca podwórkowa. Dzieci i młodzież będą mogły uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej, która otwarta będzie 5-6 dni w tygodniu przez 4-5 godzin dziennie po południu i wieczorem oraz w soboty. Tam odrobią lekcje, z pomocą wolontariuszy nadrobią szkolne zaległości, przygotują sobie posiłek czy nauczą się zasad higieny i zdrowego stylu życia. Będą mogły liczyć też na indywidualne wsparcie specjalistów, dostosowane do ich wieku i dojrzewania. Nie zabraknie rozrywki, jak wspólnych wyjść do kina, na basen czy wyjazdów do teatru.

Nowy deptak rekreacyjny

Rzut na ulice, które zostaną zmodernizowane w latach 2018-2020 w ramach rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

Oprócz budynków zmodernizowane zostaną ulice Starego Miasta, m.in. ul. Chojnicka (od Rynku do ul. Krzywej), Kellera, Kozia, Paderewskiego, Plac 16 Dywizji, Rycerska, Sambora, Spichrzowa i Szewska. Łączna długość zmodernizowanych ulic wyniesie ponad kilometr. Dodatkowo pomiędzy ulicami Kościuszki a Owidzką wybudowany zostanie deptak rekreacyjny o długości ok. 200 m i szerokości od 18 m do 27 m. Ułatwi on mieszkańcom komunikację oraz zapewni im miejsce do wypoczynku. Deptak ubogacą ławeczki, nowe lampy, kwiaty i krzewy. Kilka urządzeń siłowni zewnętrznej oraz linarium zagwarantują dodatkową rozrywkę dla młodszych i starszych. Wzdłuż deptaka pobiegnie ścieżka rowerowa, która w połączeniu z istniejącą na ulicy Kościuszki, pozwoli rowerzystom bezpiecznie dojechać aż do Owidza.

Wartość całej inwestycji dotyczącej zdegradowanych obszarów śródmieścia wyniesie 12 962 262 zł. 65% kosztów, czyli 8 425 470 zł pokryje Unia Europejska.

Projekt w części infrastrukturalnej realizowany jest z Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFRR, a w części społecznej z Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS.