Nowa kanalizacja na ul. Iwaszkiewicza

Do 31 października 2019 r. na ul. Iwaszkiewicza wykonana ma zostać nowa kanalizacja. 18 lutego w Urzędzie Miasta podpisano stosowną umowę.

– W ramach zadania planujemy wykonać 820 mb wodociągu, 600 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 400 mb kanału tłocznego oraz 1 kpl – przepompownie ścieków z zagospodarowaniem – wylicza Marcin Szamocki w Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.

Koszt inwestycji wyniesie 1.687.655,85 zł. Wykona ją ZUK Sp z o.o. Z Żukowa.

85% dofinansowania zadania pomniejszono o lukę finansową, czyli zryczałtowaną stawkę dochodową – 25%). Zadanie dofinansowane jest z POIiŚ przez NFOŚiGW.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej –„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś. Priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl