Niosą pomoc na motocyklach

Stowarzyszenie MOTO KOCIEWIE STG propaguje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego członkowie są ratownikami drogowymi Polskiego Związku Motorowego. Prezydent Miasta wsparł zakup przeznaczonych dla nich kamizelek taktycznych.

W sobotę 19 listopada podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w restauracji „Ogródek”, klubowicze podziękowali prezydentowi Januszowi Stankowiakowi za dotychczasowe wsparcie dla podejmowanych przez członków Moto Kociewie inicjatyw na rzecz propagowania umiejętności ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Wsparcie z Miasta w kwocie prawie 3000 zł pozwoliło sfinansować zakup 8 kamizelek taktycznych dedykowanych ratownikom drogowym. Prezydentowi towarzyszył jego zastępca Maciej Kalinowski.
– Bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie i udział w uroczystościach, szczególnie tych miejskich, których nie brakowało i które tak licznie reprezentowaliście. Dzisiaj kieruję zaproszenie, abyście przy kolejnych okazjach również nas odwiedzali. Jesteście reklamą nie tylko Starogardu ale i całego Kociewia – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak wsparł zakup kamizelek taktycznych, które trafiły do członków stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia na czele z prezesem Tomaszem Czapskim i wiceprezesem Michałem Wołoszykiem przedstawił sprawozdanie z działań w bieżącym roku oraz nakreślił plany na rok 2023. Najbardziej aktywni członkowie klubu otrzymali specjalne wyróżnienia. W spotkaniu uczestniczył również Prezes O/PZM Gdańsk, pan Marian Zupa.

Zawsze pomocni

Stowarzyszenie „Moto-Kociewie-STG” powstało we wrześniu 2019 roku. Obecnie liczy 126 członków. Zrzesza mieszkańców Kociewia, od Starogardu, Skarszew przez Pelplin, Tczew aż do Kościerzyny. Jego członkowie działają na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sportów motocyklowych, propagują zdrowie i bezpieczeństwo, integrują pasjonatów motocykli.
Aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju akcjach i imprezach społecznych których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pogłębienie wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego. Aby podnieść swoje kwalifikacje oraz aktywnie uczestniczyć w poprawie stanu bezpieczeństwa, członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu i otrzymali stopień Ratownika Drogowego PZM.

Stowarzyszenie Moto-Kociewie STG liczy obecnie 126 członków.

Chętnie uczestniczą też w miejskich imprezach i dzielą się z mieszkańcami swoją wiedzą i doświadczeniem na temat ratownictwa medycznego.
W styczniu tego roku klub otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta „Wierzyczanka” w dziedzinie inicjatywa społeczna. Motocykliści brali między innymi w Starogardzkim Korowodzie podczas Dni Starogardu Gdańskiego oraz w Marszu ku Wolności, który przeszedł ulicami naszego miasta 11 listopada.