Niewidomi świętowali Dzień Białej Laski

Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto osób niewidomych i niedowidzących. Dzień, w którym przypominają zdrowej części społeczeństwa, że są takimi samymi obywatelami kraju i świata jak wszyscy inni ludzie. Co prawda nie widzą obrazów, ale doświadczają życia innymi zmysłami i pragną żyć i być traktowani jak inni. Z tej okazji 17 października br. członkowie Koła Powiatowego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdański spotkali się w Galerii Smaków, aby uczcić swoje święto.

Na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 17 października do Galerii Smaków przyszło ponad 60 członków Koła Powiatowego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdański wraz ze swoimi opiekunami i przewodnikami. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, m.in. prezydent miasta Janusz Stankowiak, Ewa Redzimska prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych oraz przyjaciele Koła. Wspólnie uczcili święto ludzi niewidomych i niedowidzących, którzy w Dniu Białej Laski w sposób szczególny przypominają zdrowej części społeczeństwa, że są takimi samymi obywatelami kraju i świata jak wszyscy inni ludzie. Spotkanie było okazją do życzeń i podsumowań.

Joanna Grabowska 

Prezes Koła Joanna Grabowska w krótkim sprawozdaniu przypomniała wydarzenia, w których niewidomi i niedowidzący starogardzianie uczestniczyli w minionych dwóch latach. Były to szkolenia, spotkania integracyjne, wycieczki, pielgrzymki i bardzo lubiane przez wszystkich członków wyjazdy do teatru. Poinformowała, że oprócz składek, Koło otrzymuje dofinansowanie z PCPR oraz dodatkowe fundusze z 1% podatku, z aco serdecznie podziękowała. Podziękowała również prezydentowi miasta, który co roku wspiera Koło finansowo z budżetu miasat oraz sponsorom: NSZZ Solidarność Międzyzakładowemu Związkowi Chemików Polpharma, Caritasowi oraz firmie Iglotex. Na koniec poinformowała, że od 1 października w Kociewskim Centrum Zdrowia działa całodobowa pomoc okulistyczna, co oznacza że starogardzianie nie muszą już jeździć do okulisty na Zaspę. Zachęciła też do oglądania filmów z audiodeskrypcją na stronie adapter.pl lub zapisanie się do klubu filmowego ikfon, gdzie można raz w miesiącu bezpłatnie wypożyczyć film do własnego użytku.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak podziękował pani prezes za zaproszenie na uroczystość. W imieniu wszystkich mieszkańców życzył zebranym samych radosnych dni, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z osiąganych celów oraz zwykłej ludzkiej wyrozumiałości i życzliwości. – Stanowicie piękną wspólnotę i to co robicie dla siebie nawzajem, to jak się wspieracie jest niezwykle ważne i cenne. Życzę wam, abyście pokonywali bariery, które napotykacie w codziennym życiu, aby tych barier w Starogardzie było coraz mniej, do czego wspólnie razem będziemy dążyli – powiedział.

 

Prezydent Janusz Stankowiak wręcza prezes Koła Joannie Grabowskiej życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Życzenia uczestnikom spotkania złożyła również Ewa Redzimska prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, a Bogumiła Jurczyńska była prezes Koła podziękowała obecnemu Zarządowi za pracę i wysiłek wkładany w integrację środowiska osób niewidomych i słabo widzących poprzez organizację wielu wspaniałych imprez, spotkań i szkoleń.

Maria Szumacher

Z kolei Maria Szumacher przewodnicząca Społecznej Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych przyłączając się do życzeń, przypomniała, że osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z bogatego zbioru audiobooków w Miejskiej Bibliotece Publicznej. – Dyrektor MBP zapewnił, że osoby, które będą chciały cyklicznie brać udział w organizowanych w bibliotece wydarzeniach lub będą się interesowały wybranymi zagadnieniami, po zarejestrowaniu się w systemie, będą otrzymywały smsem przypomnienia i powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach – powiedziała Maria Szumacher. Ważną informacją, była też widomość, że każda osoba niewidoma czy niedowidząca, korzystająca z usług lotniczych czy kolejowych, może skorzystać z pomocy asystenta podróży. Należy mieć przy sobie jedynie legitymację i białą laskę.

Spotkanie osób niewidomych i niedowidzących w Galerii Smaków uświetnił występ zespołu Kociewskie Retro z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, a po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej wszyscy zaproszeni zostali na obiad.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl