Wizyta w lokalnych Zakładach Opieki Zdrowotnej

Z inicjatywy Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim odbyła się pierwsza, z kilku zaplanowanych wizyt w lokalnych Zakładach Opieki Zdrowotnej.

20 kwietnia 2015r. członkowie Rady oraz zainteresowane osoby niepełnosprawne mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pracownikami Przychodni Medpharma w celu uwrażliwienia na potrzeby i związane z nimi bariery w zakresie komunikowania się oraz poruszania po placówce ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością narządu słuchu i wzroku. Najwięcej uwag i wskazań do zmian miały osoby z dysfunkcja narządu wzroku. W budynku przy Al. Jana Pawła II zwrócono uwagę na poprawę oznaczenia stopni schodów, podłogi, numerów na drzwiach, wywoływania numerków do laboratorium.

Jednocześnie dostrzeżono, zwłaszcza w Przychodni MEDPHARMA w Nowej Wsi wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Spotkanie miało charakter wymiany spostrzeżeń, które zostały z dużą życzliwością przyjęte przez pracowników placówki. W wyniku tego spotkania zostało ustalone m.in. szkolenie dla rejestratorów medycznych tej przychodni w zakresie podstaw języka migowego tak aby ułatwić komunikację osobom głuchym. Szkolenie to przeprowadzi członek Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych p. Katarzyna Kielusiak, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielami Przychodni Medpharma.

Wnioski płynące z takiego spotkania są jednoznaczne i wskazują przede wszystkim na ogromną potrzebę dyskusji i konsultacji społecznych, czy zwykłego spotykania się i rozmawiania o nurtujących mieszkańców problemach. Okazało się bowiem, że wiele problemów nie wynika wcale z kosztowności wprowadzenia zmian, a ze zwykłej nieświadomości istnienia bariery. Sporą część udogodnień uda się wprowadzić niezwłocznie.

W najbliższym czasie odbędą się wizyty zainteresowanych osób niepełnosprawnych i członków Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w kolejnych ośrodkach zdrowia i centrach medycznych, które wyraziły wolę takiego spotkania.

Jednocześnie Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkie instytucje, których beneficjentami są osoby niepełnosprawne do współpracy i konsultacji w sprawie istniejących w nich barier komunikacyjnych i architektonicznych.