Ogłoszenie

Działając na podstawie Uchwały nr L/377/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 1998 roku w sprawie przyjęcia programu „Starogard miastem przestrzeni wspólnej” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza nabór kandydatów na członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Rady są organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kadencja Rady trwa 4 lata, członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Zgłoszenie w formie pisemnej należy składać do dnia 20 stycznia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, lub faxem na numer 58 530 61 11.

Powołanie Rady nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka Rady zamieszcza się na stronie internetowej www.starogard.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

07 maja 2014 r.
Starogard Miastem Przestrzeni Wspólnej

Społeczna Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim, w ramach realizacji programu „Starogard Miastem Przestrzeni Wspólnej”, opracowała ankietę dotyczącą sytuacji osób niepełnosprawnych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie oraz zwrot do tut. Urzędu do dnia 27 czerwca br.

Pobierz ankietę (.pdf, wielkość 244 KB)

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl