Konferencja „Zrozumieć Autyzm”

W najbliższą środę, 10 października, odbędzie się pierwsza konferencja w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”. Spotkanie, organizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, będzie poświęcone problematyce autyzmu oraz założeniom realizowanego programu.

Konferencja w ramach Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” odbędzie się 10 października br., o godzinie 11.00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Podczas spotkania zostanie poruszona problematyka autyzmu oraz sytuacja osób z autyzmem w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
Pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk oraz sposobów budowania systemów wsparcia dla osób autystycznych i ich rodzin. Na konferencji przedstawiony będzie również zakres całego programu, jego poszczególnych etapów, działań oraz ogólnych założeń.

Województwo pomorskie jest pierwszym województwem, w którym zapoczątkowano realizację programu. Docelowo, od 2013 r., dołączą do niego województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Patronat nad realizacją programu objął Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk

więcej na :
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/806825.html?utm_source=prenumerata_pomo&utm_medium=email

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl