Dyrektor PFRON Gdańsk w Urzędzie Miasta

Dariusz Majorek Dyrektor PFRON w Gdańsku, gościł z wizytą w Starogardzie Gdańskim. W spotkaniu uczestniczyły stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz kierownicy jednostek miejskich. Dyrektor podzielił się wiedzą związaną z pozyskiwaniem środków z PFRON. Podczas dyskusji poruszano m.in., kwestie związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych, finansowaniem zakupu podnośnika do basenu miejskiego, dostosowania przedszkoli, mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych i finansowania imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Dyrektor Dariusz Majorek dziękując za zaproszenie, wyraził zadowolenie z tak licznego udziału zainteresowanych osób.