Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z programu „Aktywny Samorząd”

Czas na złożenie wniosków do 30 września.
Realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Paderewskiego 11.

Program adresowany jest do uprawnionych osób fizycznych. Przewidziane formy wsparcia dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać do 30 września 2012 r. na następujące obszary wsparcia:

obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, max. kwota dofinansowania 5 tys. zł, wkład własny w wysokości 15% ceny brutto zakupu/usługi,

obszar B1- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, max. kwota dofinansowania 5 tys. zł, wkład własny w wysokości 10% ceny brutto zakupu,

obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, max. kwota dofinansowania 5 tys. zł, wkład własny w wysokości 10% ceny brutto zakupu,

obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, max. kwota dofinansowania 12 tys. zł, wkład własny 5% ceny brutto zakupu,

obszar C- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, max. kwota dofinansowania 7 tys. zł z możliwością zwiększenia kwoty do 14 tys. zł w indywidualnych przypadkach, wkład własny w wysokości 10% ceny brutto zakupu,

obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, max. kwota dofinansowania 3 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 58 56 023 34.