Nieodpłatna pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Co możesz uzyskać?

• Informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki

• Informację, jak można rozwiązać twój problem

• Pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

• Pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji

• Darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem)

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Zadzwoń pod numer telefonu 791 530 803 i umów się na poradę w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starogardzkiego.

Możesz też umówić się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

Porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową bip.powiatstarogard.pl. W menu przedmiotowym, w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zapoznasz się z pełnymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu starogardzkiego, w tym: kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, jaki zakres obejmuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, adresy punktów i godziny przyjęć oraz informację o formie udzielania porad w związku z ogłoszonym stanem epidemii, listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl